folk sitter i solen, träd, hus, korvförsäljning

Rådhusesplanaden

Rådhusesplanaden är ett av Umeås viktigaste park- och gatustråk för såväl invånarnas rekreation, handeln och andra verksamheter som för stadsbilden. Större delen av Rådhusesplanaden har fått en tydligare prägel som centrumstråk mellan några av de viktigaste målpunkterna i stadskärnan, Järnvägsstationen, Rådhustorget och vidare mot Rådhus­parken och älven. På parkremsan i mitten finns nu många olika typer av sittplatser och på vissa delar finns lekutrustning.

Rådhusesplanadens ombyggnad, sträckan Skolgatan-Västra Norrlandsgatan, blev klar hösten 2019 och den har blivit en grönskande, tillgänglig och trygg plats mitt i centrum. Några ytor har blivit öppnare och stor vikt har lagts vid att skapa trygga miljöer som har en god tillgänglighet.

Rådhusesplanaden är utpekad som en del av huvudvägnätet för gående och cyklister. Östra sidan av sträckan Nygatan–Västra Norrlandsgatan kommer att utföras senare.

Medverkande Rådhusesplanaden, Skolgatan-Västra Norrlandsgatan

Landskapsarkitekter: Eva Henriksson, Tyréns

Entreprenör: NCC

Läs mer om Rådhusesplanaden, delen Kungsgatan–Skolgatan.

Hitta hit

Mer information

Sidan publicerades www.umea.se/radhusesplanaden