Flygfoto med ritning som visar området där parken vid Lundåkern byggs: träd, älv och små vägar syns.

Gestaltning av parken vid Lundåkern, Kvarnlunden. Här blir det stora grönytor, en nipa, promenadstråk och utrymme för aktiviteter. Planen är att parken ska vara helt klar 2023.

Kvarnlunden växer fram

Arbetet med Umeås nya park vid Lundåkern och Lundabron är igång. Till att börja med gör vi stigar i den omgivande skogen och arbetar med förbättringar kring parkeringen vid Kvarnvägen.

Redan till hösten är delar av parken färdig. Till 2022, jubileumsåret då Umeå fyller 400 år, kommer ännu mer att vara på plats, med naturens och Umeåbornas hjälp. Under 2023 ska Kvarnlunden vara helt färdigställd, men fortsätta att utvecklas i dialog med Umeåborna.

Passa gärna på att tycka till om parken via formuläret längre ner på sidan.

På platsen bygger vi bland annat en nipa – en höjd – med sluttningar att ha picknick i sommartid och backar att åka pulka i under vintern. Vi sätter upp grillplatser, vi skapar promenad- och lekstråk genom lövskogen och vi frigör utrymme för utsiktsplatser.

Det ska bli en park för alla, året om.

Tre promenadstråk är planerade att bli klara under 2021: Rörelsestigen, Stora asp-promenaden och Skogsbadet. Läs gärna mer om dessa promenadstråk längre ner på sidan.

I samband med parkbygget förbättrar vi också intilliggande gång- och cykelvägar, liksom Kvarnvägen, som får ny belysning och nya parkeringsmöjligheter.


Skiss som visar fem träd och ett promenadstråk, målat i gult och grönt. En människa rör sig på promenadstråket.

I Skogsbadet rör du dig framåt på naturens villkor.

Promenadstråk Skogsbadet

Här är det varken rent eller prydligt. Här växer, lever och förmultnar rasbrantens och skogens växter och varelser. Om du går långsamt upptäcker du något nytt varje gång: ett fågelläte, en blomma eller asparnas långsamma färgskiften.

Skiss med gula och gröna färger, som visar fyra träd och ett promenadstråk och lekande barn.

Rörelsestigen ska inspirera till lek och rörelse.

Promenadstråk Rörelsestigen

Igenom, upp, ner, över med ett hopp och ner med fart. Ta dig fram på ditt sätt genom rörelsestigen. Med enkla medel ska stigen utvecklas till en lekfull upplevelse i magiska gläntor. Skogen, snön och träden ska bli en del av denna lekotop – en plats där ekologi och lekologi möts.

Illustration med mycket gula färger, en väg som går genom en allé med aspar.

Stora asp-promenaden blir ett stråk för alla i behov av energipåfyllning.

Promenadstråk Stora asp-promenaden

Mäktiga aspar, stora träd och blommande buskar. Sittplatser, lugn och brus från ån. Vackra armaturer som ger trygg belysning. Det här blir en plats för äldre, för hundägare och alla som behöver en plats för möten och för att ladda om.

Frågor och svar

Umeå kommun skapar en ny park, Kvarnlunden. Arbetet utgår från det som finns på platsen – naturlig lövskog som görs tillgänglig med nya stigar och inredning.

Den nya parken är ett komplement till de centrala parkernas funktioner. Vi förlänger därmed parkstråket längs med strandpromenaden till Lundabron och gör platsen till ett attraktivt besöksmål för alla Umeåbor. Lundabron har gjort området populärt och platsen behöver rustas upp. Lundåkern är en perfekt plats för en park med sina unika lövskogskvaliteter i älvsnära läge. 

Parken har fått namnet Kvarnlunden. Lundaparken diskuterades också (av byggnadsnämnden som namnsätter) men vi har redan en park i Umeå som heter så, vid Tvärån nedanför Lundavägen

Umeå kommun genom Gator och parker, som har medel för investeringen i sin budget.

Tekniska nämnden beslutade om investeringsprogrammet i mars 2021.

Området som helhet kommer att vara helt färdigställt 2023. Själva parkdelen iordningställs löpande medan bygg­entreprenaderna startar upp 2021/2022 och färdigställs 2022/2023.

Vi kommer att ha klart en del stråk och rum 2021 och med fortsatt utveckling under 2022. Som helhet är parken färdigställd 2023.

Axel Thorén, landskapsarkitekt på Umeå kommun, har tagit fram parken i nära samarbete med övrig park­kompetens på Gator och parker.

Vi skapar stigar för avkoppling, aktiviteter och rörelse. Vi tillför också en nipa, en höjd, som vi hoppas ska ge plats för avkoppling och sol sommartid och pulkåkande vintertid.

Totalt 3,5 miljoner kronor för insatserna under 2021 och 2022.

Båtplatserna och bryggorna blir kvar. Båtrampen blir också kvar men hur trafiken till rampen fungerar utvärderas när parken tagit form.

Det är en faktor som vi tar med i arbetet, för att göra parken så tillgänglig som möjligt med de resurser som vi har och med de förutsättningar som finns på platsen.

Det är inte helt klart i dagsläget, men minst två stycken.

Det har aldrig varit en ställplats för husbilar och husvagnar, även om vi vet att många tagit chansen och ställt sig där. Vi rekommenderar i stället att husbils- och husvagnsentusiaster letar upp ställplatser där det är okej att stå, vilket går att ta reda på via exempelvis Upab Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Byggbarackerna flyttas i slutet av juni 2021 och pumphuset är under utredning inför om- och nybyggnation under 2022.

Sidan publicerades