Muddring

Sidan publicerades

Muddring är en vattenverksamhet som innebär att man tar bort bottenmaterial i en sjö, ett vattendrag eller hav. Man kan muddra genom att spränga, gräva eller suga upp material. Syftet med muddringen kan exempelvis vara att öka vattendjupet för att kunna bygga, få bättre framkomlighet för båtar eller fördjupa en farled eller hamn.

Tre prövningar innan muddring

Muddring kräver ofta tre prövningar innan man kan påbörja åtgärden:

  • dispens från strandskyddet
  • anmälan/tillstånd om vattenverksamhet samt
  • anmälan upplägg av muddermassor.

Om du enbart ska anmäla upplägg av muddermassor kan du mejla dina uppgifter till miljoochhalsoskydd@umea.se.

Om du ska anmäla upplägg av muddermassor och samtidigt anmäla vattenverksamhet ska pdf-blanketten "Anmälan vattenverksamhet" användas tills vidare, som ligger längst ned på sidan.

En karta där platsen är utmärkt ska bifogas. Länk till kartunderlag hittar du här www.umea.se/kartorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Olika nivåer

  • Ska du göra ett upplägg av högst 1 000 ton muddermassa och det görs på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde eller grundvatten men där föroreningsrisken är ringa - ska anmälan göras till kommunen (se ovan).
  • Om upplägget är mer än 1 000 ton eller om det finns risk att muddermassorna är förorenade krävs tillstånd från länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
  • Att lägga massorna i vattnet anses som dumpning och tillstånd krävs från länsstyrelsenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Avgift

En strandskyddsdispens eller en nekad strandskyddsdispens för en anläggning eller åtgärd som inte är en byggnad kostar handledningstiden 1 025 kronor per timme.

För övriga ärenden gäller timavgift, för närvarande 1 004 kronor per timme.

Blanketter

Vi vill gärna att ni skickar in er anmälan/ansökan digitalt. För anmälan om upplägg av muddermassor använd nedanstående e-tjänst.

Mer information

Om du planerar att muddra eller genomföra annan vatten­verk­sam­het, glöm inte att skicka in anmälan i god tid, handläggnings­tiden är upp till 8 veckor.

Länkar

Mer information om dispens från strandskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länk till kartunderlag (www.umea.se/kartor)

Information om uppläggning länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterav muddermassor (avfall) (länsstyrelsen)

Information om dumpning länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster(länsstyrelsen)

Sidan publicerades