Kan tyvärr inte skriva ut startsidan.

Startsidan

  • Planerar för ökad delning i bostadsområden

    Umeå har höga ambitioner inom hållbarhet och ska bli en klimatneutral stad 2030. Kommunen arbetar för att skapa en koldioxidsnål plats inom många områden, till...
  • Umeå visar vägen för framtidens flyg

    Energimyndigheten har beviljat projektet ”Fossilfritt flyg i norra Sverige – en genomförandestudie” finansiering med 9,5 miljoner kronor. Projektet bedrivs av U...