Barn och lärare som serverar sig skolmat.

SchoolFood4Change

Umeå kommun har beviljats EU-medel för att under fyra år arbeta med mer hållbar skolmat. I projektet är skolan en central aktör tillsammans med Måltidsservice, Upphandling och Miljö- och hälsoskydd.

SchoolFood4Change ska sprida kunskap och driva förändring och projektet består av 33 olika partners spridda över Europa som har i uppdrag att göra just detta. Från Sverige deltar Malmö stad och WWF, Världsnaturfonden. Projektet går ut på att skapa en långsiktig övergång till hälsosamma och hållbara matvanor bland barn och unga genom att arbeta brett med skolor och skolmåltider.

SchoolFood4Changes målsättningar:

 • Uppmuntra till att ställa om till mer hållbara skolmåltider som påverkar hela skolan.
 • Nå ut med sitt viktiga budskap till över 3000 skolor i Europa.
 • Nå ut till över 2 miljoner europeiska medborgare varav 600 000 unga, i 12 EU-länder.

Projekt SF4C kommer att fokusera på tre delar:

 • Nyskapande sätt att få till hållbar livsmedelsupphandling
 • Matlagning och menyer för planeten och hälsan
 • Whole School Food Approach (WSFA) som syftar till att hela skolan ska vara delaktig i matfrågan, både vad det gäller vilken mat som serveras och hur man jobbar pedagogiskt med utmaningar kopplad till mat.

Aktuellt våren 2022

Vi söker fem pilotskolor 2022 som vill vara föregångare och påbörja arbetet med Whole School Food Approach och samtidigt utveckla sitt eget hållbarhetsarbete genom mat.

Projektet bjuder in till en informationsträff måndag 23 maj kl.15:30.

Anmälan: https://www.skola.umea.se/skolor/naturskolan/sidor/schoolfood4change.html Länk till annan webbplats.

Mer informaiton: erika.aberg@umea.se

Som deltagande skola ges möjlighet till:

 • Fortbildning för lärare, rektorer och måltidspersonal
 • Workshop för elever, lärare, måltidspersonal och annan personal
 • Studiebesök
 • Europeiskt erfarenhetsutbyte
 • Stöd från Världsnaturfonden WWF, tjänstepersoner i kommunen, forskare m.fl.
EU-logo

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101036763

Sidan publicerades