SchoolFood4Change

Umeå kommun har beviljats EU-medel för att under fyra år arbeta med mer hållbar skolmat. I projektet är skolan och förskolan en central aktör tillsammans med Måltidsservice, Upphandling och Miljö- och hälsoskydd.

SchoolFood4Change ska sprida kunskap och driva förändring och projektet består av 33 olika partners spridda över Europa som har i uppdrag att göra just detta. Från Sverige deltar Malmö stad och WWF, Världsnaturfonden. Projektet går ut på att skapa en långsiktig övergång till hälsosamma och hållbara matvanor bland barn och unga genom att arbeta brett med skolor och skolmåltider.

SchoolFood4Changes målsättningar

 • Uppmuntra till att ställa om till mer hållbara skolmåltider som påverkar hela skolan
 • Nå ut med sitt viktiga budskap till över 3 000 skolor i Europa
 • Nå ut till över 2 miljoner europeiska medborgare varav 600 000 unga, i 12 EU-länder

Projekt SF4C kommer att fokusera på tre delar

 • Driva på utvecklingen av hållbar och innovativ livsmedelsupphandling
 • Uppmuntra till att ställa om till mer hållbara skolmåltider genom att stärka skolkockarna
 • Whole School Food Approach (WSFA) som syftar till att hela skolan ska vara delaktig i matfrågan, både vad det gäller vilken mat som serveras och hur man jobbar pedagogiskt med utmaningar kopplad till mat

Aktuellt våren 2023

Under våren 2023 kommer de 9 nya deltagande skolorna i projektet att genomföra en introduktionsworkshop. Fokus under workshoparna är att presentera upplägget för skolornas arbete i projektet, planeringen för våren och framför allt att deltagarna har fått börja prata och tänka kring det fortsatta arbetet. De fem pilotskolorna som startade igång sitt arbete under hösten 2022 kommer börja verkställa de handlingsplaner som tagits fram.

Deltagande förskolor och skolor med start hösten 2022 är

 • Carlshöjdsskolan F–9 + träningsskola
 • Tomtebogårds skola F–3
 • Sjöfruskolan F–6
 • Sjöfruskolan årskurs 7–9
 • Rödängsskolan F–3.

Deltagande förskolor och skolor med start 2023 är

 • Brännlands skola F–3
 • Sörfors skola F–6
 • Överboda skola F–2
 • Tegs Centralskola årskurs 7–9
 • Mariehemsskolan F–6
 • Backens skola F–6
 • Innertavle skola F–5
 • Förskolan Rymden
 • Förskolan Gitarren.

– Jag tror att det kan bli positivt med projektet. Vi serverar 122 matportioner varje dag och att få prata om matens ursprung med eleverna kan alla ha nytta av, säger Stina Asplund, måltidsbiträde, förskolan Gitarren och Rödängsskolan i Umeå.

Vill också er skola eller förskola delta i projektet?

I projektet vill vi arbeta tillsammans med både skola, förskola och skolkök, så prata ihop er innan ni skickar en anmälan.

Vi tar löpande under året in intresseanmälningar.

Information att ta del av innan anmälan , 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Intresseanmälan görs här: https://www.skola.umea.se/skolor/naturskolan/sidor/sf4c-anmalan.html Länk till annan webbplats.

Deltagande skola och förskola ges möjlighet till

 • fortbildning för lärare, rektorer och måltidspersonal
 • workshop för elever, lärare, måltidspersonal och annan personal
 • studiebesök
 • europeiskt erfarenhetsutbyte
 • stöd från Världsnaturfonden WWF, tjänstepersoner i kommunen, forskare med flera.

Lyssna på Klimatekot och lär dig mer om projektet

Det är i förskolan och skolan framtidens medborgare finns och det är där mycket av arbetet behöver göras om vi ska nå både klimat- och folkhälsomål. I det här avsnittet pratar vi skolmaten – för nu ska ett nytt projekt, med tolv länder och 3 000 skolor se till att maten på tallriken blir både hälsosam och klimatsmart. Pilotkommuner i Sverige är Malmö Stad och Umeå, taktpinnen håller WWF i. Gäster Märta Streijffert, projektledare Umeå kommun och Ulrika Backlund, projektledare WWF.

EU-logo

This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement No 101036763

Sidan publicerades www.umea.se/sf4c