Ange alt-text; vad bilder föreställer.

Mikael Berglund på färjan Capella efter ett rådsmöte på Holmön.

Möt Mikael Berglund ordförande i Umeå kommuns landsbygdsutvecklingsråd

Umeå kommuns landsbygdsutvecklingsråd har funnits sedan 2019. Rådet är ett dialogforum där politiska representanter möter idéburen sektor, det lokala näringslivet och universiteten för att tillsammans diskutera en hållbar landsbygdsutveckling i Umeå Kommun. Idag möter vi Mikael Berglund, rådets ordförande, som berättar om vem han är och varför han valt att engagera sig i rådet.

Hej Mikael! Hur kommer det sig att du är engagerad i Umeå kommuns landsbygdsutvecklingsråd?

– Landsbygdsfrågorna har jag fått med mig sen barnsben, då jag är uppvuxen på ett lantbruk med både mjölkkor och grisar i Ultervattnet i Robertsfors kommun. Mitt samhällsintresse ledde mig till politiken och där har jag haft möjlighet att engagera mig i många frågor som är viktiga för landsbygdsutvecklingen, bland annat skolan. Idag är jag ordförande i Byggnadsnämnden och där har vi många viktiga kopplingar till landsbygd, bland annat hur vi kan få fler lägenheter och seniorbostäder till byarna.

Hur skulle du beskriva rådets roll?

– Landsbygdsutvecklingsrådet fungerar som kommunens expertgrupp på landsbygdsfrågor. Vi är både en slags remissinstans och en kunskapsbank. Vi väcker och hanterar aktuella frågor inom landsbygdsutvecklingen och följer dessutom upp hur kommunen jobbar med frågorna. Bredden i rådet är väldigt betydelsefull, att vi har ledamöter från både politiken, ideell sektor, näringslivet och universiteten. Det bidrar till att vi kan ha ett helikopterperspektiv på många frågor.

Men hur fungerar det i praktiken, hur jobbar rådet?

– Vi har fyra rådsmöten per år där vi ses en hel förmiddag. Vi brukar lägga våra möten på landsbygd, vi har exempelvis varit i Mickelträsk, Kassjö och Yttertavle, för att nämna några. På träffarna diskuterar vi aktuella frågor och många gånger bjuder vi in tjänstepersoner från kommunen som kan föredra i olika ärenden. Ibland ordnar vi separata möten för att hantera någon enskild fråga som blossat upp.

Vi har också tre arbetsgrupper som jobbar lite mer fokuserat mellan våra möten med områdena livsmedelsförsörjning, seniorbostäder och förskola/skola. Förra året ordnade vi exempelvis ett digitalt kunskapsseminarium om skolor på landsbygd.

Hur pratas det om landsbygdsutveckling bland politiker i Umeå kommun?

– Ett av kommunens politikområden är just landsbygdsutveckling. Det jag ser och märker är att landsbygdsutvecklingsfrågorna har fått ett större intresse både lokalt, nationellt och globalt. Inte minst kring livsmedelsförsörjning och beredskapsfrågor. Det pågår också många investeringar i norra Sverige och då behöver vi mobilisera både i land och stad för att klara av det. Vi ser också att allt fler vill bo på landsbygd, inte minst då många idag har möjlighet att jobba hemifrån. Det gör att landsbygderna sätts allt högre på agendan i många sammanhang.

Har du något smultronställe på Umeås landsbygder som du vill tipsa om?

– Vintertid gillar jag att åka på snöskoterutflykt, det tycker jag är mysigt! Varje år besöker jag Kassjöbacken för att äta lunch hos Frank som driver anläggningen. Sommartid besöker jag gärna Skeppsviks herrgård, det är en väldigt fin plats att visa upp för de som kommer och hälsar på.

Sidan publicerades