Stäng

Eget avlopp

Om du inte har tillgång till kommunalt avloppsnät måste du ordna en egen avloppsanläggning. Bestämmelser om sådana anläggningar finns i miljöbalken och i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Grundkravet är att spillvattnet ska genomgå längre rening än slamavskiljning.

Tillstånd/anmälan

Innan du anlägger en avloppsanordning måste du enligt miljöbalken söka tillstånd för det hos kommunens miljö- och hälsoskyddsnämnd. Det gäller om du tänker använda vattentoalett. Gäller det bara bad-, disk- och tvättvatten krävs det i normalfallet endast en anmälan till nämnden. I vissa skyddszoner krävs tillstånd även för dessa anläggningar.

Vid behandling av avloppsärenden bedömer Miljö- och hälsoskydd vilka miljökonsekvenser den planerade anläggningen kan få, till exempel om det finns risk för förorening av vattentäkter eller risk för övergödningsproblem i sjöar eller havsvikar. Dessutom bedöms de tekniska förutsättningarna för att kunna utföra den efterbehandling man valt med mera. Om du funderar på att ordna en egen avloppsanläggning bör du i god tid kontakta Miljö- och hälsoskydd för råd och tips.

Kvalitetslöfte

Vi lovar att du som ansöker om tillstånd för eller anmäler anläggande av enskild avloppsanläggning får en
återkoppling från oss inom 10 arbetsdagar.

Vi förväntar oss av dig att ansökningar och anmälningar är kompletta och ritningar fack­manna­mässigt utförda.

Vattenskyddsområden

I kommunen finns ett antal vattenskyddsområden. Inom skyddsområdena finns regler för hur olika typer av verksamheter får bedrivas.

De specifika regler som gäller för avloppsanläggningar är att

  • vissa avloppstekniker inte är tillåtna
  • det kan krävas tillstånd för att inrätta avloppsanläggning för bad-, disk- och tvättvatten.

Information om vattenskyddsområden

Skötselråd

Läs mer om skötsel av avloppsanläggning. Öppnas i nytt fönster.

Läs mer om skötsel av minireningsverk Öppnas i nytt fönster.

Kontaktpersoner

Christina Robertsson
miljöinspektör

Erik Nilsson
miljöinspektör

Märta Tobiasson
miljöinspektör

Nina Stenbacka
miljöinspektör

Hilda Persson
miljöinspektör

Sidan publicerades