Bygglots

Bygglotsen hjälper dig som fastighetsutvecklare med input på ett tänkt utvecklingsprojekt. I kontakt med representanter från kommunens olika verksamheter ges en fingervisning om er projektidé ser ut att vara redo för att ansöka om detalj­plane­läggning eller om idén behöver vässas på något vis. Fastighetsutvecklaren får en kontaktperson, snabb respons och möjlighet till vägledning för att vidareutveckla sitt förslag.

Vilka frågor hanteras i bygglotsen?

  • Du har frågor om ett tänkt fastighetsutvecklingsprojekt. Utvecklingsprojektet är på idéstadiet och du vill kanske veta rimligheten i din idé inför en planansökan.
  • Dina frågor ska vara kopplade till en specifik plats eller fastighet.
  • Frågorna som behandlas kan vara allt från större exploateringsprojekt, en bostadsrättsförening som vill utveckla sin fastighet eller företagaren som har idéer om utveckling av sin fastighet för att företaget ska kunna växa.
  • För frågor angående byggande inom befintlig detaljplan finns Bygglovsrådgivningen.

Vad kan du förvänta dig av bygglotsen?

  • Bygglotsen hjälper dig som fastighetsutvecklare med input på ett tänkt utvecklingsprojekt. I kontakt med representanter från kommunens olika verksamheter ges en fingervisning om er projektidé ser ut att vara redo för en ansökan om detaljplaneläggning eller om idén behöver vässas på något vis.
  • Du får en kontaktperson och möjlighet till vägledning för att vidareutveckla ditt förslag.
  • Du får kanske inte alltid ett direkt ja eller nej på din projektidé vid en första kontakt, utan detta är främst ett tillfälle för dialog och för att komma vidare i processen.

Vad förväntar vi oss av dig inför mötet?

  • Beskriv din förväntan på mötet med bygglotsen. Vilka frågor önskar du hjälp med för att komma vidare? Gärna en kort beskrivning av projektidé samt eventuella skisser. Detta är ett viktigt underlag för representanterna inom Bygglotsen, för förberedelse och ett så lyckat möte som möjligt. Observera att handlingar som lämnas in till kommunen via formuläret nedan blir allmänna och kan begäras ut av andra. Det är därför inget krav att bifoga några handlingar.

Kontakta bygglotsen

Fyll i formuläret nedan.

Observera att handlingar som lämnas in till kommunen som huvudregel blir allmänna och kan begäras ut av andra!
Kontakten med oss
Ditt ärende avgör om vi bör ta ett möte eller om vi kan hantera dina frågor över telefon. Om vi ska boka ett möte kan vi göra det digitalt, till exempel via Teams, eller så ses vi fysiskt.
Välj mötesform
Välj mötesform


Kontaktuppgifter
Kontaktuppgifter
Så behandlar vi dina personuppgifter

Det är Kommunstyrelsen i Umeå kommun som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Syftet med behandlingen är att kunna kontakta, samt hålla kontakten med dig som önskar att delta. Den lagliga grunden för behandlingen är att den sker för att uppfylla ett nödvändigt allmänt intresse.

En överföring till land utanför EU/EES kan komma att ske. Då Microsofts molntjänst kan medföra att uppgifterna kan komma att överföras till USA på grund av FISA 702 eller CLOUD Act.

Du har rätt att få ut information om de uppgifter vi har om dig, begära rättelse och begära att behandlingen begränsas. Beroende på den lagliga grunden för behandlingen kan du också ha rätt att begära överföring, invända mot behandlingen eller begära radering.

Du kan läsa mer om dina rättigheter och mer om vad rätten att invända mot behandlingen innebär på www.umea.se/gdpr. Länk till annan webbplats.

Sidan publicerades www.umea.se/bygglots