Frågor och svar

Här kan du hitta vanliga frågor och svar inom olika kategorier.

Etableringar

Information om vad du bör tänka på när du startar företag

Även hemsidan www.verksamt.se Länk till annan webbplats. är en bra ingång för att få mer information om vad man måste tänka på när man startar ett företag.

Ett besked om bygglov ges inom tio veckor från att du som sökande har lämnat in fullständiga handlingar. Är inte ansökan från början fullständig kan det ur ditt tidsperspektiv ta längre än tio veckor men tiden för handläggning från kommunen börjar räknas först när ansökan är fullständig.

Läs mer om bygglov

Beslut och påbörjande av byggnadsarbetena

Beslut om bygglov kan tas av tjänsteperson om det följer alla bestämmelser. Om ansökan inte följer alla bestämmelser tas beslut i byggnadsnämnden om att antingen bevilja eller ge ett avslag som helt beroende på hur stor avvikelsen från bestämmelserna är.

Innan några arbeten påbörjas ska det förutom ett positivt beslut om bygglov även finnas ett startbesked som antingen fås med beslut om bygglovet eller i ett senare skede efter det att ett tekniskt samråd har hållits.

Hur lång tid kan det ta mellan bygglov och startbesked?

Om det krävs ett tekniskt samråd går det ut en kallelse till tekniskt samråd med bygglovsbeslutet med begäran om viss teknisk redovisning som exempelvis konstruktionsritningar, ventilationsritningar, geoteknisk under­sökning eller utredning, brandskyddsdokumentation med flera. Omfattningen av den tekniska redovisningen beror helt och hållet på hur avancerat byggprojekt det handlar om.

Senast vid det tekniska samrådet ska denna redovisning lämnas in och uppfylls alla tekniska krav ges ett start­besked efter det att samrådet har hållits.

Tidsåtgången mellan ett beslut om bygglov och ett tekniskt samråd samt ett startbesked beror på hur snabbt du som sökande kan presentera en godkänd teknisk redovisning. Ju bättre projekterat och utrett från början desto snabbare går processen efter bygglovet.

Evenemang

Ja, det behövs alltid polistillstånd för att använda offentlig plats. Innan du ansöker bör du kontakta kommunen. Om du måste göra en avstängning av trottoar eller gata behövs också en trafikanordningsplan.

Läs mer om att använda offentlig mark

Det behövs alltid polistillstånd för att använda offentlig plats. Innan du ansöker bör du kontakta kommunen. Om du måste göra en avstängning av trottoar eller gata behövs också en trafikanordningsplan.

Läs mer om att använda offentlig mark

För tillfälliga torgplatser behöver du inte söka tillstånd hos polisen.

Läs mer: Tillstånd och regler, försäljning

Korvförsäljning innebär hantering av livsmedel och det kräver tillstånd från Miljö- och hälsoskydd.

Läs mer om försäljning av livsmedel

Det finns affischeringtavlor runtom i kommunen. Där kan du sätta upp dina affischer gratis. Om det är en aktivitet kan du lägga in den i kommunens kalender för aktiviteter också.

Läs mer om affischeringstavlor

Läs mer om kalender för aktiviteter

Tillstånd

Spillolja räknas som farligt avfall och om du hanterar spillolja yrkesmässigt handlar det om miljöfarlig verksamhet.

Läs mer om farligt avfall

Läs mer om miljöfarlig verksamhet

Kontakta Miljö- och hälsoskydd för att registrera din livsmedelsverksamhet.

Mer information och ansökningsblankett

Ska du bygga om eller ändra verksamheten i lokalen kan du behöva bygglov eller behöva göra en bygganmälan.

Det behövs alltid polistillstånd för att använda offentlig plats. Innan du ansöker bör du kontakta kommunen. Om du måste göra en avstängning av trottoar eller gata behövs också en trafikanordningsplan.

Läs mer om att använda offentlig mark

Det behövs alltid polistillstånd för att använda offentlig plats. Innan du ansöker bör du kontakta kommunen. Om du måste göra en avstängning av trottoar eller gata behövs också en trafikanordningsplan.

Läs mer om att använda offentlig mark

Du behöver ett rivningslov och tillstånd att använda offentlig mark. Om du måste göra en avstängning av trottoar eller gata behövs också en trafikanordningsplan.

Läs mer om rivningslov

Läs mer om användning av offentlig mark

Läs mer om trafikanordningsplan

För att hyra en fast torgplats behöver du ansöka om en plats hos kommunen. Avtalet skrivs enligt torghandels­föreskrifterna. Du kan också behöva fler tillstånd, till exempel för försäljning av livsmedel, vid avstängning av trottoar behövs en trafikanordningsplan.

Läs mer om hur du hyr en fast torgplats och vilka tillstånd du kan behöva

Polisen utfärdar tillstånd för uteservering. Umeå kommun är en remissinstans och yttrar sig utifrån framkomlighet, brandsäkerhet och ur omgivningssynpunkt. Utgångspunkten är lokala ordnings­föreskrifter som gäller i Umeå kommun.

Eftersom du ska hantera mat så ska du även registrera livsmedelsverksamhet.

Ansöka om tillstånd för uteservering

Tillstånd för livsmedelshantering

Om du ska genomföra en transport där du behöver få beviljat ett undantag från bestämmelserna på grund av tung odelbar last behöver du ett avsändarintyg.

Läs mer om transporttillstånd och avsändarintyg

Om du ska genomföra en transport där du behöver få beviljat ett undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, längd eller vikt ska du ansöka om ett transporttillstånd. Du kan också behöva ett intyg om färdväg.

Läs mer om transporttillstånd och intyg om färdväg

Oavsett om arrangemanget är stort eller litet är det samma ansökningsförfarande. Beroende på hur arrangemanget ser ut kan du behöva flera olika tillstånd. Tillstånd enligt ordningslagen är den första, den ansöker du om hos polisen. Det är en god idé att först kontakta Umeå kommun innan du skickar din ansökan. Speciellt om det är första gången du arrangerar något.

Läs mer om hur du går till väga med aktiviteter och evenemang

Om du vill ställa ut en trottoarpratare behöver du ansöka hos polisen om tillstånd enligt ordningslagen. Innan du ansöker bör du kontakta kommunen. Inom centrumfyrkanten och utanför gallerior ges inga tillstånd för trottoar­pratare.

Läs mer om skyltar, affischer och trottoarpratare

Mindre ändringar som inte påverkar utsidan av en byggnad kräver inte bygglov. Då ska man i stället göra en anmälan. Här listar vi några av de vanligaste situationerna som kräver anmälan:

  • när du ska ändra bärande konstruktionsdelar, planlösning, ventilation eller vatten och avlopp
  • installationer som hissar, lyftplattor, pelletspannor och eldstäder
  • ändring som väsentligt påverkar byggnadens brandskydd
  • underhåll av byggnadsverk med särskilt bevarandevärde
  • när du ska riva en byggnad eller delar av en byggnad utanför område med detaljplan.

Kontakta bygglovs kundtjänst om du är osäker på om du behöver ansöka om bygglov eller om det räcker med en anmälan.

Läs mer om bygglov

Bygglov krävs för alla tillbyggnader och skärmtak samt att det även kan krävas andra tillstånd från andra myndigheter eller avdelningar på kommunen beroende på typ av verksamhet.

Läs mer om bygglov

Om du vill bygga om och göra förändringar av till exempel konstruktion, vatten och avlopp, ventilation, plan­lösning eller liknande kan du behöva ansöka om bygglov.

Läs mer om bygglov

Det kräver att det först finns ett godkänt bygglov eller ett tidsbegränsat bygglov. Ansök hos bygglovs­avdelningen, Umeå kommun.

Mer information om skyltar

När du vill öppna en billackering så räknas det som en miljöfarlig verksamhet och behöver då anmälas till Miljö- och hälsoskydd. Du kan även behöva bygglov samt ta reda på om din verksamhet följer detaljplanen.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet

Läs mer om bygglov

Ska du öppna en tandläkarmottagning ska du anmäla verksamheten till Miljö- och hälsoskydd, det vill säga miljöfarlig verksamhet. Tänk på att det även kan behövas bygglov.

Läs mer om miljöfarlig verksamhet

Läs mer om bygglov

Ett besked om bygglov ges inom 10 veckor från det att du som sökande har lämnat in fullständiga handlingar. Är inte ansökan från början fullständig kan det ur ditt tidsperspektiv ta längre än 10 veckor men tiden för hand­läggning från kommunen börjar räknas först när ansökan är fullständig.

Läs mer om bygglov

Beslut och påbörjande av byggnadsarbetena

Beslut om bygglov kan tas av tjänsteperson om det följer alla bestämmelser. Om ansökan inte följer alla bestämmelser tas beslut i byggnadsnämnden om att antingen bevilja eller ge ett avslag som helt beroende på hur stor avvikelsen från bestämmelserna är.

Innan några arbeten påbörjas ska det förutom ett positivt beslut om bygglov även finnas ett startbesked som antingen fås med beslut om bygglovet eller i ett senare skede efter det att ett tekniskt samråd har hållits.

Hur lång tid kan det ta mellan bygglov och startbesked?

Om det krävs ett tekniskt samråd går det ut en kallelse till tekniskt samråd med bygglovsbeslutet med begäran om viss teknisk redovisning som exempelvis konstruktionsritningar, ventilationsritningar, geoteknisk under­sökning eller utredning, brandskyddsdokumentation med flera. Omfattningen av den tekniska redovisningen beror helt och hållet på hur avancerat byggprojekt det handlar om.

Senast vid det tekniska samrådet ska denna redovisning lämnas in och uppfylls alla tekniska krav ges ett start­besked efter det att samrådet har hållits.

Tidsåtgången mellan ett beslut om bygglov och ett tekniskt samråd samt ett startbesked beror på hur snabbt du som sökande kan presentera en godkänd teknisk redovisning. Ju bättre projekterat och utrett från början desto snabbare går processen efter bygglovet.

Kontakta Miljö- och hälsoskydd för att registrera din livsmedelsverksamhet.

Information om vad som gäller när du ska starta livsmedelsbutik

Information om du ska du använda köldmedium

Om du ska sätta upp en skylt, bygga om eller ändra verksamheten i lokalen kan du behöva bygglov eller göra en bygganmälan.

Övrigt

Det behövs alltid polistillstånd för att använda offentlig plats. Innan du ansöker bör du kontakta kommunen. Om du måste göra en avstängning av trottoar eller gata behövs också en trafikanordningsplan.

Läs mer om att använda offentlig mark

Om du ska genomföra en transport där du behöver få beviljat ett undantag från bestämmelserna om största tillåtna bredd, längd eller vikt ska du ansöka om ett transporttillstånd.

Läs mer om transporttillstånd

Sidan publicerades