Ordlista

Här är vanliga ord och benämningar för olika verksamheter.

Affischer, se skyltar, affischer

Aktivitet, se aktivitet och evenemang

Alkohol, se serveringstillstånd

Akupunktur, se hygienisk behandling

Användande av torg eller gata, se trafikanordningsplan

Arrangemang, se aktivitet och evenemang

Avspärrning, se trafikanordningsplan

Avsändarintyg, se transporttillstånd

Bad, se bassängbad

Banderoller, se skyltar, affischer

Bassängbad, se bassängbad

Bensin, se miljöfarlig verksamhet och hantering av brandfarlig vara

Biltvätt, se miljöfarlig verksamhet

Bilrekonditionering, se miljöfarlig verksamhet

Brandfarliga ämnen, se hantering brandfarlig vara

Bubbelpool, se bassängbad

Byggkran, se bygga, renovera, storstäda

Bygglov, se bygglov och andra lov

Byggskyltar, se bygga, renovera, storstäda

Byggställning, se bygga, renovera, storstäda

Fiskförsäljning, se livsmedelsverksamhet

Flagga, se så flaggar Umeå kommun

Fordonstvätt, se miljöfarlig verksamhet

Fotvård, se hygienisk behandling

Frisering/frisör, se hygienisk behandling

Fritids, se skolor och förskolor

Färdväg, se transporttillstånd

Förskola, se skolor och förskolor

Försäljning, se försäljning

Gasol, hantering brandfarlig vara

Gatukök, se försäljning

Gatumusikant, sök tillstånd hos polisen

Glasskiosk, se försäljning och livsmedelsverksamhet

Grundskola, se skolor och förskolor

Gräva, se gräva, schakta

Gymnasieskola, se skolor och förskolor

Gågata, se trafikanordningsplan

Handvård, se hygienisk behandling

Hudvård, se hygienisk behandling

Hyra torg eller gata, se aktivitet och evenemang

Hål i öronen, se hygienisk behandling

Hänvisningsskyltar, se bygga, renovera, storstäda

Lastbilstvätt, se miljöfarlig verksamhet

Lift, se bygga, renovera, storstäda

Livsmedelsbutik, se livsmedelsverksamhet

Lokaler, ändra användning, se bygglov

Loppmarknad, se försäljning

Lösningsmedel organiska, se miljöfarlig verksamhet

Marknad, se försäljning

Massör, se hygienisk behandling

Material att hyra, se materialuthyrning

Marknadsföring, se marknadsföring med små resurser

Miljöfarlig verksamhet, se miljöfarlig verksamhet

Nagelvård, se hygienisk behandling

Nyttjande av torg eller gata, se trafikanordningsplan

Offentlig plats, hyra, se tillstånd enligt ordningslagen

Oljeavskiljare, se miljöfarlig verksamhet

Restaurang, se livsmedelsverksamhet , serveringstillstånd

Rivningslov, se rivningslov

Saxlift, se bygga, renovera, storstäda

Schakta, se gräva, schakta

Serveringstillstånd, se serveringstillstånd

Simhall, se hygienisk behandling/bassängbad

Skjutbana, se miljöfarlig verksamhet

Skola, se skolor och förskolor

Skylift, se bygga, renovera, storstäda

Skyltar, se skyltar, affischer

Slakteri, se livsmedelsverksamhet

Spärra av, se trafikanordningsplan

Styckningsanläggning, se livsmedelsverksamhet

Särskola, se skolor och förskolor

TA-plan, se trafikanordningsplan

Tatuerare, se hygienisk behandling

Torgplats permanent, se försäljning

Torgplats tillfällig, se försäljning

Trafikanordningsplan, se trafikanordningsplan

Transportera tung eller bred last, se transporttillstånd

Transporttillstånd, se transporttillstånd

Trottoar avstängning, se trafikanordningsplan

Trottoar grävning, se gräva, schakta

Trottoarpratare, se skyltar, affischer

Tryckeri, se miljöfarlig verksamhet

Träningsskola, se skolor och förskolor

Uppställning, se trafikanordningsplan

Uppvisning, utomhus, se aktivitet och evenemang

Uteservering, se uteservering

Öl, se serveringstillstånd

Öppen förskola, se skolor och förskolor

Sidan publicerades