Olika typer av stipendier

Stipendier finns för alla tänkbara ändamål. Bland de vanligaste är utbildningsstipendier, idrottsstipendier, kulturstipendier, hantverksstipendier, stipendier för sjuka och funktionshindrade samt för "behövande".

Dessa är exempel på olika typer av stipendier i allmänhet. De är inte specifika stipendier som Umeå kommun erbjuder och förvaltar.

Utbildningsstipendier

Det finns mängder av stipendier som instiftats för att hjälpa studerande på olika sätt. Man kan få pengar för studier från grundskolenivå upp till universitetsnivå. Det kan röra sig om långa utbildningar eller korta kurser, både i Sverige och utomlands. Bidrag ges bland annat till kurslitteratur, kurs- och terminsavgifter, hyra, resor, praktik, examensarbeten och studieprojekt.

Idrottsstipendier

Du som är aktiv inom en idrott kan söka speciella idrottsstipendier. Stipendierna brukar vara i form av bidrag till träningsläger, deltagande i tävlingar, inköp av material och utrustning med mera.

Kulturstipendier

Det finns flera fonder som delar ut stipendier till personer som är verksamma inom konst, dans, musik, teater, film och författande. Pengarna kan användas till inköp av material, utrustning, ateljéhyra, resor, kulturella projekt, utställningar, utbildningar med mera.

Hantverksstipendier

Du som är verksam inom ett hantverk kan söka särskilda hantverksstipendier. Du kan få bidrag till bland annat material, utrustning, verskstadshyra, resor, utställningar och utbildningar.

Stipendier för sjuka och funktionshindrade

Har du en sjukdom eller någon form av funktionshinder kan du söka pengar från någon av de fonder som instiftats för att hjälpa sjuka och funktionshindrade. Då kan du få bidrag till vård, rehabilitering, hjälpmedel, rekreation, resor med mera.

Stipendier för "behövande"

För ensamstående föräldrar, föräldralösa barn, änkor/änklingar och andra som av olika anledningar kan ha det svårt ekonomiskt finns det också stipendier. Man kan få bidrag till hyran, kläder, möbler, hushållsmaskiner, resor och mycket annat.

Sidan publicerades