Person arbetar vi dator.

Charlotte är rektor inom förskolan

Charlotte Lakowitz är rektor på Förskolan Lundagård. Charlottes uppdrag som rektor innebär i huvudsak att hon ska verka för att utbildningen utvecklas.

– Hej alla i Umeå kommun! Jag flyttade till Umeå från Helsingborg i Skåne i mars 2021. Min bakgrund är att jag arbetat i förskolans värld i snart 30 år varav sex år som rektor. Uppdraget som rektor är direkt kopplat till vår Skollag och vår Läroplan för förskolan (Skolverket, 2018).

– Mitt uppdrag som rektor innebär i huvudsak att jag ska verka för att utbildningen utvecklas. Genom mitt sätt att arbeta med organisation och utveckling av undervisningen ska jag tillsammans med legitimerade förskollärare och utbildade barnskötare se till att barnens utveckling och lärande gynnas.

Personer håller varandra i händerna.

– Vi är kommunens största förskola med tio avdelningar varav två avdelningar bedriver undervisning på nationellt minoritetsspråk finska. Tillsammans med vård- och omsorgsboendet Lundagård ingår vi i ett samverkanshus som ska verka för att skapa möten mellan generationer.

Tillsammans med vård- och omsorgsboendet Lundagård ingår vi i ett samverkanshus som ska verka för att skapa möten mellan generationer.

– Förskolan har i år ett utbildningsmål att fortsätta bedriva ett språkutvecklande arbetssätt för att gynna barns språk och kunskapsutveckling. Det sker bland annat genom att vi har fått kompetensutveckling i att förstärka det talade språket och använda oss av alternativ kompletterande kommunikation såsom förstärka talet med gester, kroppsspråk och mimik.

– Vidare så är vårt andra prioriterade utbildningsmål att utveckla förmågan att följa upp, utvärdera och analysera undervisningen för att se så att vår utbildning gagnar de barn vi har på förskolan.

Skolelever springer i korridor.

– Just nu på förskolan så har jag som rektor ett resultat och utvecklingssamtal med alla mina medarbetare. Vi för en dialog om medarbetarens nuvarande arbetssituation, hållbart arbetsliv samt att vi tillsammans sätter mål som medarbetaren ska sträva mot inom arbetet på förskolan. Vi sätter även personligt mål som vi behöver utveckla hos oss själva i uppdraget då vi har med oss själva på arbetet varje dag. Det kan handla om att jag ska utveckla min förmåga att uttrycka mina åsikter med den det berör eller att jag kan behöva skapa strategier för mig själv för att få en balans mellan arbete och fritid.

Stadshuset

– Förskolan Lundagård är en övningsförskola för de studenter som läser till förskollärare och därmed gör VFU (verksamhetsförlagd utbildning) hos oss, vi tar emot elever från högstadiet, från Yrkesgymnasiet och från gymnasiets barn och fritidsprogram. Det är ett sätt för oss att ge elever och studenter en inblick i förskolans uppdrag, men också för att kompetensförsörja oss. Dessa elever och studenter kan bli framtida kollegor och medarbetare. Trivs de hos oss är det en stor sannolikhet att vi får sökande till oss när vi söker nya kollegor.

– Bilden visar två barnskötare och vår tidigare elev från Yrkesgymnasiet som var med och presenterade sitt yrke på Gymnasiemässan på Noolia nu i oktober. Det är också ett forum för oss i förskolan att visa på yrkets viktiga uppdrag för barns bästa och att vi behöver fler som vill söka arbete i förskola.

– Utan alla viktiga medarbetare, en förvaltning och politiker som verkar för barns bästa skulle jag som rektor inte kunna utföra mitt uppdrag. Så för mig är det så väsentligt att jag leder min förskola med och genom alla underbara medarbetare, alla mina rektorskollegors och chefers stöd. Vi är alla så viktiga för barnens första utbildning. Med en gemensam riktning kan vi bedriva en undervisning med kvalitet! Teamwork is dreamwork!

Sidan publicerades