Personer som samtalar i ett konferensrum

Träff med bland annat kommuner, regioner och arbetsförmedlingen i länet

HR-direktör Karin delar med sig av sitt arbete

Denna vecka får vi följa Karin igen som är HR-direktör i Umeå kommun

Som HR-direktör handlar mitt jobb om att tillsammans med andra kunna tänka, visualisera och utveckla tillsammans. Det är viktigt att vi som organisation klarar att blicka framåt för att säkerställa att det vi gör nu leder i rätt riktning. Inte minst skapar vi det genom att mötas inom och utom vår organisation.

Under veckan har vi haft en gemensam träff i länet med bland annat kommunerna, regionen och arbetsförmedlingen.

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det bästa med mitt jobb är jag får vara med och kreativt utveckla förutsättningarna för välfärden och vår region.

Umeå kommuns Stadsdirektör tackar Helsingborg

Margareta tackar representant från Helsingborg

Att utvecklas genom lärande och nyfikenhet i mötet med andra kommuner är viktigt. En viktig del av mitt jobb är att ge förutsättningar för människor, viljor och behov att träffas. Lösningar här och nu är viktigt men som stor organisation behöver vi kunna vara med och forma utvecklingen.

Margaretha vår Stadsdirektör tog med oss i Stadsdirektörens forum till Malmö och Helsingborg för två intensivt lärorika dagar. Där bekräftades inte minst vikten av att ge förutsättningar för ledningskapacitet och framgång genom struktur, kultur och gemensamt lärande.

Bild på dator med en cirkulär bild om att all behövs

Alla behövs!

I Umeå kommun är vi duktiga på systematiskt arbetsmiljöarbete och att genom ständiga förbättringar utveckla våra verksamheter. Nu när vi står inför nya förutsättningar med en regional arbetskraftsbrist, volymökningar och behov av verksamhetsanpassning behöver även våra HR-processer utvecklas.

Vi måste tänka cirkulärt även på detta område för att vara en socialt hållbar organisation och region. Att behålla är inte detsamma som att hålla kvar och som stor organisation har vi goda förutsättningar att skapa utvecklingsmöjligheter.

Vi ska även använda tillgänglig kompetens på bästa sätt och därför behöver vi säkerställa, förutsättningar men även automation och digitalisering i våra verksamheter som avlastar och stärker våra medarbetare och vår välfärdsleverans.

Gruppbild på deltagare från bland annat Umeå kommun

Kollegor och medarbetare - Ensam är inte stark!

Ensam är inte stark! Vi måste vara rädda om varandra! Det råder arbetskraftsbrist i Västerbotten, Norrbotten och stora delar av Västernorrland. Det är ett resultat av låg arbetslöshet, ökning av antalet jobb, minskande andel befolkning i arbetsför ålder. Situationen på arbetsmarknaden i norra Sverige delar vi med kommuner, regioner och näringslivet. Därför måste vi också hitta de gemensamma lösningarna.

Nu är läget att hitta nya sätt att jobba tillsammans. Ska vi som län, plats och verksamheter klara kompetensförsörjningen måste vi öka inflödet till länet från andra delar av Sverige, Europa och övriga världen. Vi måste därtill vara snabbare och bättre på att ställa om och på rätt sätt nyttja de som idag bor och jobbar hos oss. Vi ska också fortsätta ha bra utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö för oss som arbetar här nu. Nu är inte tiden för antingen eller, nu är det både och som gäller.

Då är det gott att göra det tillsammans med de aktörer som har ett uppdrag att stötta bland annat oss kommuner i Västerbotten, Arbetsförmedlingen, Omställningsfonden och Samhall.

 

Tack för att jag fått dela med mig lite av min vardag!

Sidan publicerades