Kvinna tittar på ett anslag.

Johanna arbetar som samordnare/gruppledare på MBU "Människan bakom uniformen"

Johanna arbetar som som samordnare/gruppledare på MBU som kanske är mer känt som "Människan bakom uniformen" som tillhör enheten för prevention och tidiga insatser. En verksamhet där uniformsbärare och ungdomar får en möjlighet att träffas, bygga broar och öka förståelsen mellan varandra.

– Hej från mig. 👋

– Denna vecka ska jag presentera ett urval av det vi pysslar på med inom verksamheten MBU. I min tillfälliga tjänst/projektanställning ingår bland annat ett samordningsuppdrag för just MBU.

– Att ha förmånen att varje termin få guida, stötta, hålla samman gruppen av deltagare, ambassadörer och vuxna professionella OCH dessutom samtidigt lära mig en massa nya saker är helt fantastiskt!

Att se broar växa fram mellan våra ungdomar och våra yrkesprofessionella samt mellan varandra i de olika verksamheterna känns som ett kvitto på att det vi gör är värdefullt. Att de broar som byggs och de relationer som skapas är av betydelse. De är av betydelse i det lilla; för enskilda individer men också i det stora hela. För framtiden.

– Höstens kursomgång har precis avslutats här i dagarna och kvar innan årsskiftet har vi utvärdering samt ambassadörsträff.

– Blir du nyfiken på att veta mer om Människan bakom uniformen så kika gärna in på @mbuumea på instagram och häng med på deltagarnas utmaningar. Håll också utkik efter vårens kommande kursomgång!

En grupp personer sitter på en gräsmatta.

– MBU, Människan bakom uniformen, är en nationell verksamhet som vill skapa bättre relationer mellan ungdomar och anställda i uniformsyrken. I dagsläget finns MBU i ett flertal städer samt stadsdelar i Göteborg.

– 2019, nästan 10 år efter uppstarten i Göteborg så körde vi i Umeå igång vår första kurs. MBU Umeå är en verksamhet där Umeå kommun (UmeBrå samt Socialtjänstens fältgrupp) samverkar med Räddningstjänsten, Ambulanssjukvården och Polismyndigheten. Umeå kommun är huvudman och samordningsansvarig för verksamheten vilket också innefattar ett gruppledaransvar som ligger på fältgruppen. Vi har sedan uppstarten 2019 avverkat fem kursomgångar, varav den senaste nu under hösten 2022.

– MBU erbjuds som en kurs på cirka 10 veckor/en termin dit ungdomar mellan 15 och 20 år kan ansöka som deltagare. Varje omgång erbjuder 12 platser och i urvalet tittar man på en spridning mellan ålder, kön, hemmahörighet etc för att få en blandad grupp. Ungdomarna som söker kan vara intresserade och nyfikna på de olika yrkena men det kan också vara ungdomar som blir peppade av fältare, polis, skola, socialtjänst att söka av olika anledningar. MBU välkomnar särskilt ungdomar med viss skepsis mot myndigheter eller med negativa erfarenheter. Detta för att ges en chans att jobba med attityder, rädslor, fördomar och så vidare. Vi vill kunna vara med och påverka. Låta våra ungdomar påverka varandra på ett positivt sätt.

Anslag för auskultation

– Under en kursomgång av MBU brukar upplägget se ut ungefär som följande:

– Varje vecka, oftast tisdagar, ses gruppen mellan klockan 17.30 och 20.30. Första träffen är alltid en uppstartskväll där deltagare, ambassadörer, gruppledare samt yrkesverksamma ses och lär känna varandra genom olika lekar och fikamingel.

– Efter uppstartskvällen rullar de olika träffarna vidare med två separata kvällar hos polisen. Där får ungdomarna kunskap om polisens arbete genom teori och praktiska övningar med allt från att prova utrustning, få uppvisning av polishund till rollspel med olika case. Två separata kvällar hos ambulansen där ungdomarna bland annat får lära sig HLR, gå igenom ambulansen, rollspela i olika case med fokus på olycksplats. Två separata kvällar på brandstationen där ungdomarna får brandkunskap, de får släcka bränder, rökdyka och göra fystester. Senast i form av brandmännens simtester. En kväll håller fältgruppen i och där får ungdomarna mer kunskap kring socialtjänstens arbete med unga och de får också öva på olika case där fältare möter ungdomar.

– Avslutningsvis har vi en större slutövning i form av en fingerad trafikolycka där ungdomarna tilldelas roller som brandmän, ambulanssjukvårdare samt poliser. Efter detta kvarstår avslutningsmiddag med intygsutdelning samt utvärdering och ett välkomnande in i ambassadörsgruppen för de som väljer att fortsätta som ambassadörer.

Anslag för auskultation

– MBU-ambassadörer. Efter avslutad kursomgång erbjuds varje deltagare att fortsätta som ambassadör. Majoriteten av de brukar välja att fortsätta och det gör de ideellt. Ambassadörskapet baseras på ungdomarnas inflytande och delaktighet och de ska komma med egna idéer och förslag på hur de vill utveckla verksamheten, vad de vill göra samt hur man kan genomföra olika aktiviteter.

– I ambassadörskapet ingår olika arbetsuppgifter som exempelvis föreläsningar om MBU, samarbeta med de olika organisationerna, till exempel på öppet hus på brandstationen. Ambassadörerna är också delaktiga i pågående kursomgångar genom att finnas med som hjälpledare på de olika kvällarna samt agera skådespelare i de olika rollspelen. Genom dessa uppdrag utvecklas de unga som individer, får en bättre självkänsla, vågar stå för sina åsikter samt växer till att bli framtidens ledare och förebilder. Ambassadörerna är de som skapar ringar på vattnet och utan dem hade inte MBU kunnat fortsätta att växa!

– Det är viktigt att hålla ambassadörsgruppen vid liv och därför ansvarar gruppledare även för att denna grupp har regelbundna möten.

Anslag för auskultation

– Polisen, ambulansen, räddningstjänsten, fältgruppen. Vilka stjärnor och vilket engagemang dessa vardagshjältar visar i arbetet med våra unga. Utan dessa skulle inte MBU överhuvudtaget kunna finnas så en oerhörd tacksamhet till berörda personer inom verksamheterna samt ansvariga chefer som ser vikten i dessa arbetsuppgifter.

– Att vi, sinsemellan yrkesgrupperna, får lära oss så mycket av och om varandra – vilken bonus! Stort bonus också att vi vuxna får ”leka av oss”, till exempel på brandstationen genom att åka 32 meter upp i luften eller ta på oss gasmask och ge oss in i ”rökdykarrummet”. Att få leva ut skådespelartalanger i diverse ungdomsroller och att få upprepa HLR-kunskaper och framförallt - vilken fin samverkan som växer fram mellan organisationerna. Hur bra är inte det?

– Tack från mig denna gång och hoppas vi ses framöver!

Sidan publicerades