Kvinna tittar på ett anslag.

Josefin arbetar som projektledare på arbetsmarknad- och integrationsavdelningen

Josefin arbetar som projektledare på arbetsmarknads- och integrations­avdelningen. Hör henne berätta mer om verksamhetens spännande projekt som de arbetar med just nu.

Salam familj är min andra familj”

– Det är slutkonferens för projektet Salam familj och jag hinner tänka att det är tur att jag sitter bland publiken just då. Min kollega intervjuar några av våra deltagare på scenen och den här kvinnans ord går rakt in i hjärtat. Hon har tillsammans med sin bebis kommit under hela sin föräldraledighet till oss för att lära sig svenska, mer om Umeå och olika vägar framåt för studier och arbete som passar just henne. Hon har också deltagit i våra föräldrakurser som vi tagit fram under projekttiden.

– Att vara projektledare innebär arbetsintensiva toppar och en stor bredd på arbetsuppgifterna. Jag ska möta deadlines, dokumentera, rapportera, kommunicera, synliggöra och leda projektteamet – som i sin tur leder gruppverksamheten. Det är en ständig utveckling för oss alla, och jag vågar nog tala för varenda en av oss när jag säger att vi har väldigt roligt på jobbet. Vi försöker ständigt anpassa projektverksamheten för att vår målgrupp ska nå så långt som möjligt, och vårt mål är att skapa en trygg atmosfär som främjar lärande. Det gör vi genom nyfikenhet och en tanke av att vi lär av varandra.

– Jag tillhör Arbetsmarknads- och integrationsavdelningen. Till mina arbetsuppgifter hör, förutom projektledarskapet, att ha en kännedom om externa fonder och aktuella utlysningar av medel, och koppla ihop dessa med behov som vi ser i verksamheten. I en process med engagerade kollegor och chefer skriver jag sedan fram olika projektansökningar. Känslan när dessa beviljas kan liknas vid julafton upphöjt till tio. Att få slänga sig in i något nytt, lära sig ännu mer, och framförallt veta att vi kommer att hjälpa fler av våra nya Umeåbor längs vägen i deras nya land betyder allt. Vilken ynnest.

– Vi har fler projekt igång förutom Salam familj, och under 2023 startar vi tre nya för att ge stöd till nyanlända. Läs mer på vår hemsida!

Verksamheten

– Här kommer information om våra två pågående projekt som avslutas nu vid årsskiftet: Salam familj och Vårda Umeå.

En grupp personer sitter på en gräsmatta.

– Det är dags att provsmaka ett litet julbord i gruppen för föräldralediga som deltar i Salam familj på Ersboda. Vi passar på att berätta om julen i Sverige och varför vi firar den. Hur är det för dig? Firar du jul? Hur går det till? Vilka är dina viktigaste högtider? Vi ställer många nyfikna frågor och lär oss massor längs vägen.

Anslag för auskultation

– Med våra föräldralediga är vi ofta ute i samhället. Vårt mål är att de ska känna till alla familjevänliga platser som finns tillgängliga i vår stad, så att även de kan delta i samhället på lika villkor som alla Umeåbor. Här besöker vi biblioteket.

Anslag för auskultation

– Några av Salam familjs deltagare som har äldre barn går i en av våra föräldrakurser med fokus tonår. Vi har under projekttiden tagit fram kursen själva, eftersom vi märkt att det nationellt saknas föräldrakurser för utrikes födda som bygger på dialog och där förälderns skolbakgrund inte ska spela någon roll. Hos en vuxen som inte har haft möjlighet att gå i skolan i sitt hemland saknas många ord i ordförrådet, även på modersmålet. 30 000 eller fler faktiskt. Därför är det avgörande att anpassa materialet så att våra deltagare ska känna sig delaktiga och greppa allt.

– Kurserna som vi har tagit fram bygger på intervjuer med målgruppen, olika yrkesverksamma i Umeå som möter den och aktuell forskning. En har fokus på yngre barn (1–12 år) och en på tonår (13–19 år). Vi har fem teman i varje kurs, och vid ett sjätte tillfälle bjuder vi in socialtjänsten som informerar. Frågorna är många.

– I våra slutenkäter som varje deltagare fyller i med hjälp av tolk, menar samtliga att de kan mer om barns utveckling nu och att de har blivit hjälpta av att delta i våra föräldrakurser.

– Salam familj har nått drygt 100 föräldrar under projekttiden, som har deltagit i våra verksamheter (föräldralediga och/eller föräldrakurs). Projektet har medfinansierats av Amif (Asyl- migrations- och integrationsfonden).

Anslag för auskultation

– Vårda Umeå är ett projekt för ukrainska flyktingar boende i Umeå och Västerbotten, som har utbildning i eller erfarenhet av vård. De har under hösten fått undervisning i intensiv vårdsvenska i kombination med att arbetsgivare besökt gruppen. Vi är imponerade över deltagarnas driv och hur snabbt framåt det går för dem. Vilken chans för Umeå att få in fler yrkesverksamma i vården! Projektet finansieras av Länsstyrelsen.

Anslag för auskultation

– En helt vanlig dag på jobbet. Salam familjs föräldralediga besöker Fritidsbanken!

– Nu går vi in i 2023 med full fart! Här kommer information om våra tre nya projekt.

Anslag för auskultation

– Vi utvecklar yrkessvenskan för ukrainska flyktingar ännu mer i det kommande projektet Care – Prepare for work. Förutom vård och omsorg kommer vi även hålla i grupper med yrkessvenska inom restaurang och service, pedagogisk verksamhet och barnomsorg samt lager, transport och bygg. Mycket fokus läggs även på arbetsgivare i behov av personal, och matchning ut på arbetsmarknaden. Projektet finansieras av ESF (Europeiska socialfonden).

Anslag för auskultation

– Även om finansieringen till Salam familj tar slut vid årsskiftet, avslutas inte verksamheten helt. Vi har via Länsstyrelsen fått projektmedel till Salam familj digital, för att träna digitalisering med föräldralediga utrikes födda. Det här är nämligen ett behov som har identifierats hos våra nyanlända vuxna som har kort eller ingen skolbakgrund från hemlandet. Det är inte helt enkelt att komma till ett såpass digitaliserat land som Sverige, och därför behöver många träning på just det här området.

– Vårt tredje projekt under 2023 heter Familjestöd i samverkan, som också det finansieras av Länsstyrelsen. Här samverkar vi med Rädda barnen för att stötta ukrainska flyktingar. Vi kommer att på ett lekfullt sätt träna svenska där vi utgår från barnens läxor. Rädda Barnen kommer också att hålla i sina stödgrupper Starka mammor, trygga barn.

Anslag för auskultation

– I projekt är det full fart framåt mest hela tiden! Av den anledningen har vi inte hunnit fånga varandra på bild. Men här finns några av Arbetsmarknads- och integrationsavdelningens underbara projektmedarbetare! Utan dessa klippor (och övriga som inte är med på bild) skulle vi aldrig ha lyckats lika väl.

– Vi som jobbar i de båda projekten Salam familj och Vårda Umeå heter Josefin, Olivia, Janneke, Iain, Erika, Åsa, Ingrid, Hayat, Naska, Sandra och Nataliia. Våra yrkesroller är projektledare, lärare i Svenska som andraspråk, arbetsmarknadskonsulent, friskvårdspedagog, kurator och administratör.

– För mer information, varmt välkommen att kontakta Josefin!

josefin.denman@umea.se

Sidan publicerades