Person arbetar vi dator.

Julia och Moa gör sin praktik inom HR på kommunen

Julia och Moa är studenter från personalvetarprogrammet på Umeå universitet och gör just nu praktik på Umeå kommun. Deras utbildning ger en bred teoretisk grund inom HR och de är glada att vara ute i “verkligheten” och få jobba praktiskt.

– Vad gör en personalvetarpraktikant då? Vi får gå på många möten där vi lär oss om bland annat kommunens strategier och arbetssätt, arbetsmiljöfrågor, samverkan och kompetensförsörjning. Vi håller intervjuer, sammanställer ansökningar, kontaktar referenser och ger sedan enhetscheferna ett underlag för anställning. Detta gör vi på 50% och resterande tid går till ett självständigt arbete med utredningsuppgift som undersöker frågor kopplade till våra verksamheter.

– En av oss gör praktik på äldreomsorgens rekryteringscentrum och en av oss på utbildningsförvaltningens bemanningscentrum.

Personer håller varandra i händerna.

– Äldreomsorgens rekryteringscentrum är en relativt ny enhet som startades upp som ett projekt 1  januari 2020. Föregångaren till detta hette Bemanningscentrum, en central stödfunktion som stöttade chefer med rekrytering av timvikarier (undersköterskor och vårdbiträden) och korttidsbemanning.

– ÄORCs arbetsuppgifter har blivit fler och innefattar nu att rekrytera all typ vårdpersonal, utrusta nya medarbetare med de utbildningar och behörigheter de behöver, hantera verksamheternas korttidsbemanning, anställnings- och löneadministration samt schemaläggning.

– Totalt arbetar 20 drivna medarbetare på Äldreomsorgens rekryteringscentrum varje dag med att stötta 18 vård och omsorgsboenden och 14 hemtjänstområden med detta. Rekryteringsgruppen som jag praktiserar hos är 5 personer och de jobbar främst med att rekrytera sjuksköterskor, undersköterskor och vårdbiträden, men även tjänster inom bland annat bistånd, HSL och tjänster som rör vidareutbildning inom vården.

Skolelever springer i korridor.

– Bemanningscentrum skola bemannar kommunens cirka 90 förskolor, 50 grundskolor och 4 gymnasium med vikarier. Här är det alltid full fart och min praktik blir väldigt bred. Jag ges möjlighet att hålla intervjuer och rekrytera nya vikarier men också sitta med på intervjuer till tjänster inom gymnasiet som exempelvis specialpedagog och skolsköterska.

– Jag får också följa med våra HR-strateger och HR-partners på spännande möten om personalplanering, arbetsmiljö, utbildning av skyddsombud, lönebildning, rehab och samverksangrupper på både lokal och central nivå.

– HR-avdelningens uppdrag är att stötta utbildningsförvaltningen i personalfrågor för att kunna fortsätta vara en attraktiv arbetsgivare med goda villkor och en hållbar arbetsmiljö. Som ni märker jobbar utbildningsförvaltningens HR-avdelning väldigt brett och det är precis det som är tjusningen med att ha min praktikplats just här.

Som ni märker jobbar utbildningsförvaltningens HR-avdelning väldigt brett och det är precis det som är tjusningen med att ha min praktikplats just här.

Stadshuset

– Vad kan du mötas av om du besöker oss på äldreomsorgens rekryteringscentrum? Förmodligen några av de fyrbenta vänner vi har i vårt team. De är riktigt lojala medarbetare som sprider mycket glädje. Hundarna på jobbet ger oss bättre balans mellan arbete och privatliv samtidigt som de påminner oss om att ta fler kortare pauser och komma ut i friska luften. 

– Att göra praktik på Umeå kommun ger en värdefull insikt i kommunal verksamhet. Vi har fått en ökad förståelse för hur kommunpolitiska mål, strategier och beslut påverkar oss alla men också hur välgrundat arbetet är. Vi får vara med och se och lära oss nya arbetssätt och metoder genom bland annat workshops och utbildningar. När praktikperioden är slut går vi tillbaka till universitetet och läser klart vårt sista år med metodkurs, examensarbete och ett spännande rollspel. Nästa sommar tar vi examen och kommer ut peppade ut till ett arbetsliv fyllt med livslångt lärande och ständiga utvecklingar.

– Tack för att vi fick dela med oss om vår vardag som praktikanter från personalvetarprogrammet!

Mer information

  • I somras anställdes cirka 550 sommarvikarier inom äldreomsorgen.
  • Du kan börja söka sommarjobb inom äldreomsorgen redan i december– januari.
  • Vi söker alltid efter fler kollegor som vill jobba extra inom både äldreomsorgen och skola.
    Läs mer om korttidsvikariat
Kvinna sitter vid dator.
Sidan publicerades