Personer som samtalar i ett konferensrum

Lina och Anette arbetar som administratörer

Denna vecka ska ni få följa Lina och Anette som arbetar som administratörer för personalpoolen i förskola och fritidshem

I personalpoolen arbetar cirka 100 anställda med olika yrkeskategorier som bland annat barnskötare, förskollärare och lärare i fritidshem. Våra arbetsuppgifter är bland annat schemahantering, anställningar och vara stöd för våra poolare och chefer.

Här sitter vi vid våra datorer på kontoret och administrerar

Verksamheten

Personalpoolens ledord är flexibilitet, kontinuitet och kompetens. Poolarnas främsta arbetsuppgift är att bemanna förskolor och fritids vid ordinarie personals frånvaro. Alla medarbetare jobbar på schema och bokas ut via bemanningscentrum utbildning.

De jobbar alla efter läroplanen och detta läsår har de arbetat med utomhuspedagogik som fokus. Fortbildning utifrån fokusområde har varit en röd tråd på APT tillfällen och kompetensutvecklingsdagar under läsåret.

Bild på dator med en cirkulär bild om att all behövs

Bild från en kompetensutvecklingsdag då poolarna fick ha utepedagogik tillsammans med Naturskolan

Bild på dator med en cirkulär bild om att all behövs
Bild på dator med en cirkulär bild om att all behövs

Bild från en förskola

Bakom kulisserna

En dag för Lina och Anette börjar vid klockan 06.30 för att ta emot all frånvaro för våra poolare. Ibland uppstår det lite kris på någon förskola eller skola och här gäller det att vara snabb och fokuserad för att hitta en bra lösning för alla.

Våra dagar består av många personalärenden av alla olika slag, möten, APT och även friskvård då vi promenerar en gång i månaden tillsammans.

Gruppbild på deltagare från bland annat Umeå kommun

Promenad i solen

Vi har just nu två annonser ute som barnskötare till personalpoolen i förskola, sök gärna!

Ni hittar också mer info om poolen på sidan Personalpool förskola och fritidshem.

Gruppbild på deltagare från bland annat Umeå kommun

Kollegorna

Vi administratörer delar kontor och har ett väldigt bra samarbete med mycket tok och skratt. Vi har nära kontakt med våra enhetschefer Carola och Erika och verksamhetschef Nina med möten veckovis för att organisera arbetet på bästa sätt. Vi har även ett gott samarbete med bemanningscentrum.

Det bästa med vårt jobb som administratörer är att få vara spindeln i nätet, vara flexibel och alla de varierande arbetsuppgifterna. Vi känner också att vi har ett viktigt och betydelsefullt arbete och älskar att gå till jobbet varje dag - vi har världens bästa jobb!

/Lina och Anette

Sidan publicerades