Företags- och evenemangslots

  • Företagslotsen hjälper dig som är företagare i mötet med kommunens olika verksamheter. Lotsen ger dig vägledning och samordnar dina kontakter med kommunen. Du behöver från början bara kontakta en person i kommunen även om ditt ärende spänner över flera verksamheter.
  • Evenemangslotsen hjälper dig som arrangerar ett evenemang i dina kontakter med kommunen, både när det gäller tillstånd och andra frågor.

Hör av dig till företags- och evenmangslotsen om du undrar över något.

Tillståndsguide

Vill du ha överblick över tillstånd som behövs för att starta en verksamhet? Läs mer i tillståndsguiden:

Tillståndsguiden

Evenemangsguide

Evenemangsguiden, en sammanställning av lokaler och plaster för evenemang, hjälper dig att hitta rätt. Vilka platser och lokaler finns, vilka tillstånd behövs och vem ska du kontakta för att få veta mer?

Evenemangsguiden

Sidan publicerades www.umea.se/foretagslots