Olika typer av serveringstillstånd

Servering av starköl, vin, spritdrycker, annan jäst alkoholdryck och alkoholdrycksliknande prepparat får bara göras av den som har serveringstillstånd. Med servering menas varje form av överlämnande av alkoholdryck mot betalning eller ersättning. Det betyder till exempel att en alkoholdryck som ingår i entréavgift eller deltagaravgift också är servering.

Det finns flera olika serveringstillstånd:

 • Stadigvarande tillstånd till allmänheten (vanligtvis till restauranger)
 • Stadigvarande tillstånd till slutet sällskap (till exempel cateringtillstånd)
 • Tillfälligt tillstånd till allmänheten (till exempel festivaler)
 • Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap (till exempel personalfester eller föreningsfester)
 • Provsmakningstillstånd (för partihandlare eller vid tillverkningsställe)
 • Pausservering (i foajeer till teatrar och konsertlokaler)
 • Gemensamt serveringsutrymme (för flera innehavare av serveringstillstånd)

Är du osäker på vad för typ av tillstånd som det är du ska söka går det bra att kontakta miljö- och hälsoskydd för mer information.

Här finns de e-tjänster som rör ansökan och anmälan om serveringstillstånd:

För att gästerna ska anses vara ett slutet sällskap gäller följande.

Ett slutet sällskap är en begränsad krets personer med någon form av gemensamt intresse utöver festtillfället och där personerna i kretsen är kända i förväg, till exempel medlemmar i en förening, kolleger på samma arbetsplats.

 • Medlemskretsen ska vara känd före det aktuella arrangemanget. Det betyder att det inte är ett slutet sällskap om man kan köpa medlemskort i entrén.
 • Det ska finnas ett gemensamt intresse eller innehållsmässigt samband mellan gästerna. För att bedöma det kan vi på miljö- och hälsoskydd begära in föreningsstadgar, uppgifter om styrelsens sammansättning, styrelse- eller årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och medlemsförteckning.
 • Antalet gäster ska vara begränsat. Föreningar som omfattar en stor del av invånarna på en ort eller en lokalförening som även är öppen för en organisations samtliga medlemmar inom en viss region eller inom landet är normalt inte ett slutet sällskap.

En tillställning som är allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagens bestämmelser (2kap 3§) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan inte vara ett slutet sällskap.

Det finns undantag i alkohollagen som styr när det inte behövs ett serveringstillstånd:

Serveringstillstånd krävs inte om serveringen

 1. avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer
 2. sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna
 3. äger rum i lokaler där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller lättdrycker (det vill säga som inte är registrerad som livsmedelsanläggning).

Alla tre av dessa punkter ska vara uppfyllda för att serveringstillstånd inte ska krävas.

Ett tillfälligt serveringstillstånd får inte beviljas för längre tid än två månader och får inte beviljas för säsongs­verksamheter. En och samma sökande kan maximalt beviljas tio tillfälliga serveringstillstånd i samma lokaler eller på samma plats per år.

För tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap och allmänheten kan upp till tre på förhand bestämda tillfällen ansökas på samma gång (på samma blankett). Tillfällena för ansökan om tillfälligt tillstånd får inte ha längre mellanrum än fyra veckor avseende två tillfällen och sex veckor avseende tre tillfällen per ansökan. Är det längre mellanrum mellan tillfällena måste ny ansökan göras.

Sidan publicerades