Tillsyn

När du har beviljats ett stadigvarande serveringstillstånd gör inspektörer från miljö- och hälsoskydd kontinuerlig tillsyn för att kontrollera att reglerna för servering av alkohol följs. För den tillsynen betalar du som tillståndshavare en årlig avgift.

Yttre tillsyn

Den yttre tillsynen är en kontroll av att restaurangernas alkoholservering sker i enlighet med tillståndet och inte bryter mot lagen.

Den yttre tillsynen innebär ett platsbesök antingen på dagen, kvällen eller natten. Besöken är oftast oanmälda. Tillståndshavare ska vara behjälplig vid tillsyn och lämna tillträde till serverings­lokalerna, tillhandahålla handlingar som begärs med mera.

Om tillståndshavaren inte är på plats och arbetar så pratar vi med den som är utsedd till serveringsansvarig för kvällen. När tillsynen avslutas sammanfattas det som noterats under tillsynen för den ansvarige. En rapport från tillsynen skrivs alltid och skickas några dagar efter tillsynstillfället. Om det finns behov har du som tillståndshavare möjlighet att svara och ge din bild av de synpunkter som vi lämnat i rapporten.

Vid den yttre tillsynen kollar vi bland annat:

  • att serveringen är ansvarsfull och måttfull
  • att servering av alkoholdrycker inte sker till personer under 18 år
  • att lagad mat tillhandahålls
  • att ordningen är god i och utanför serveringslokalen
  • att serveringsansvarig person finns på plats
  • att serveringstiderna följs

Ju mer omfattande alkoholförsäljningen är på serveringsställena desto oftare sker tillsyn. Det innebär att nattklubbar får fler besök än en restaurang som stänger kl 22.00.

Ibland görs tillsynen tillsammans med Polisen som också gör tillsyn enligt alkohollagen. Tillsynen kan även göras tillsammans med andra myndigheter så som t.ex. Räddningstjänsten, Arbetsmiljöverket och Skatteverket

Yttre tillsyn görs även på tillfälliga serveringstillstånd.

Inre tillsyn

Miljö- och hälsoskydd gör även så kallad inre tillsyn, som inte innebär platsbesök. Inre tillsyn är kontroll och uppföljning av tillståndshavarens personliga och ekonomiska förhållanden. Vi hämtar uppgifterna från andra myndigheter och från dig som är tillståndshavare. Resultatet av tillsynen framgår av en rapport som skickas till dig.

Vid den inre tillsynen kontrollerar vi bland annat:

  • anmälan om förändring
  • lämplighet
  • ägarförhållanden
  • finansiering och ekonomiska förhållanden.

Förebyggande tillsyn

Miljö- och hälsoskydd arbetar också med förebyggande tillsyn i dialog och samverkan med restaurangbranschen. Det kan till exempel vara möten med tillståndshavare eller utbildningsinsatser om alkohollagen och vårt uppdrag för personal på serveringsställen.

Efter tillsynen skickas alltid en rapport med det som noterats under tillsynen. Om det finns behov har du som tillståndshavare möjlighet att svara och ge din bild av de avvikelser som noterats. Mindre allvarliga avvikelser kan oftast rättas till på en gång.

Om serveringsstället inte följer bestämmelserna i alkohollagen kan du få antingen en erinran, det vill säga en mildare form av påpekande, eller en varning. Vid allvarligare eller upprepade förseelser kan serveringstillståndet återkallas. Erinran, varning och återkallande skickas alltid som ett beslut till dig som är tillståndshavare. Du har rätt att överklaga beslutet hos Förvaltningsrätten i Umeå. Information om hur överklagan går till skickas med beslutet.

Sidan publicerades