Restaurangrapporter

I början av varje år får alla med stadigvarande serveringstillstånd en restaurangrapport skickad till sig med e-post från miljö- och hälsoskydd. Den ska fylllas i och skickas in till Folkhälsomyndigheten.

Vad används uppgifterna till?

Uppgifterna som lämnas in används av kommunen, länsstyrelsen och folkhälsomyndigheten. De används för tillsyn, uppföljning, statistikbearbetningar och som underlag för beräkning av den årliga avgiften som kommunen tar ut.

Uppgifterna omfattas av sekretess enligt Offentlighets- och sekretesslagen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 30 kap 20 §.

Gör så här:

  1. Registrera uppgifterna direkt på Folkhälsomyndighetens webbplats. En kod efterfrågas – använd koden som finns längst upp till höger på restaurangrapporten vi skickat.
  2. Eller: fyll i restarurangrapporten vi skickat manuellt och återsänd den till miljö- och hälsoskydd så vidarebefordrar vi den till Folkhälsomyndigheten.

Här finns ansvisningar , 501.6 kB, öppnas i nytt fönster. till hur restaurangrapporten ska fyllas i.

Restaurangrapporten ska vara inne senast 1 mars varje år. Vid varje påminnelse om försent inlämnad restaurangrapport tillkommer en påminnelseavgift på 1 113 kronor.

 

Sidan publicerades