Ändring av serveringstillstånd

Ibland händer saker i din verksamhet och då kan du behöver anmäla det eller ansöka om ändring hos miljö- och hälsoskydd. Det är viktigt att meddela alla förändringar som sker utifrån vad som angetts vid ansökan, till exempel att

  • anmäla serveringsansvariga
  • anmäla ändring bolaget eller verksamheten; ändringar i styrelsen (PBI) eller ägandet (i vissa fall kan finansiering behöva redovisas)
  • provsmakning (för dig som redan har serveringstillstånd)
  • anmäla kryddning av spritdryck (gäller enbart traditionell snaps)
  • anmäla lokal för catering (för dig med cateringtillstånd till slutna sällskap)
  • anmäla avbrott i verksamheten
  • anmäla serveringstillståndet ska upphöra
  • ansöka om ändrade öppettider, uteservering, förändring av lokaler.

Är du osäker om den förändring du tänker göra kräver att du gör en ansökan eller anmälan eller har andra frågor går det bra att kontakta oss på miljö- och hälsoskydd.

Sidan publicerades