Sök serveringstillstånd

En ansökan om serveringstillstånd innehåller flera olika handlingar som ska skickas in till oss på Miljö- och hälsoskydd och det kan ibland upplevas som krångligt. Det är därför bra att du som söker tillstånd kan förbereda ansökan. Här är några saker som du kan tänka på innan du ansöker om tillstånd

 • Samla ihop alla nödvändiga handlingar och se till att de är kompletta
 • Planera noga hur du ska finansiera din restaurang
 • Registrera att du ska bedriva livsmedelsverksamhet
 • Beskriv verksamhetens inriktning tydligt
 • Planera din meny
 • Ta fram ritningar av lokalen

Fyll sedan i ansökan om serveringstillstånd.

Det är viktigt att du försöker skicka in en så komplett ansökan som möjligt, eller att du så snart som möjligt kan komplettera ansökan med de uppgifter som behövs, annars kommer handläggningstiden att bli längre.

När ansökan kommer in till miljö- och hälsoskydd tilldelas den en handläggare som går igenom handlingarna och bedömmer om ansökan behöver kompletteras med uppgifter. En begäran om komplettering skickas i så fall till dig. Handläggaren kan också höra av sig för att få svar på frågor.

Följande uppgifter ska skickas in med ansökan:

Fullmakt

Om du använder dig av ett ombud under ansökningsprocessen måste en fullmakt skickas med i ansökan. Ange ombudets kontaktuppgifter.

Ägarförhållanden

Du måste kunna visa vem eller vilka som äger företaget som ska bedriva restaurangverksamheten. Hur du gör det beror på vilken bolagsform du valt.

I aktiebolag redovisas ägarförhållandena genom att du skickar in en kopia av aktiboken. Om aktiebolaget ägs av annat aktiebolag ska kopior på ägarbolagens aktieböcker också skickas in.

Om bolaget ingår i en koncern ska en organisationsskiss och en kopia på moderbolagets aktiebok skickas in. I skissen ska det framgå ägarförhållandena mellan bolagen och vilka personer som slutligen är ägare.

I handelsbolag eller ett kommanditbolag ska du i skicka in ett bolagsavtal.

Finansiering

Miljö- och hälsoskydd behöver veta varifrån pengarna till din verksamhet kommer. Det innebär att du behöver visa hur finansieringen av verksamheten har gått till. Du behöver visa vilka pengar du använt för att betala köpet av verksamheten och att säljaren har fått betalt. Vår uppgift är att säkerställa att alla pengar som finansierat verksamheten har tjänats på laglig väg och är beskattade.

Du behöver därför skicka in köpeavtal, eventuella lånehandlingar, kontoutdrag, kvittenser på köpeskilling m.m. En resultatbudget för första verksamhetsåret ska även skickas in.

Läs mer om hur du ska redovisa finansieringen. Öppnas i nytt fönster.

Dispositionsrätt till lokal (eller mark för uteservering)

Om du planerar att bedriva servering måste du kunna visa att du har rätt att använda lokalen och marken ute där serveringen ska ske. Det kallas dispositionsrätt, alltså rätt att disponera lokalen/marken.

Lokal:

Du behöver skicka in intyg som visar att du har rätt att använda lokalen till restaurangverksamhet. Det kan vara köpekontrakt, hyresavtal eller arrendeavtal. Avtalet/kontraktet ska vara underskrivet av båda parter. Om avtalet/kontraktet hänvisar till bilagor ska även de skickas in.

Uteservering:

För att visa att du har rätt att använda marken ute ska du skicka in ett skriftligt godkännande från fastighetsägaren tillsammans med den din ansökan . Gäller det allmän mark ska du i stället bifoga ett tillståndsbevis från polisen. Mer information om tillståndsbevis hittar du på polisen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan också ringa polisen på 114 14.

Läs mer om uteserveringar här.

Verksamhetsbeskrivning

Skicka in en beskrivning av verksamheten. Följande punkter kan vara till hjälp:

 • målgrupp
 • inriktning dagtid (lunch/pub/restaurang etc.)
 • inriktning kvälls- och nattetid (restaurang/dans/pub/nattklubb etc.)
 • eventuell underhållning (musik eller dylikt)
 • behov av entrévärdar och ordningsvakter
 • eventuell garderob
 • eventuell åldersgräns
 • hur ordning och säkerhet ska säkerställas

Meny

För att få tillstånd att servera alkohol krävs ett varierat utbud av mat, att maten är lagad på plats i restaurangens kök och att det finns alkoholfria alternativ till de alkoholdrycker du tänker servera. På menyn ska det finnas ett flertal förrätter, huvudrätter och desserter. Skicka in din tänkta meny. Du behöver även skicka in en beskrivning på hur du tillagar eller tillreder maten från råvaror i restaurangens kök.

Om det ska serveras en annan meny efter kl 23.00 ska även den skickas in.

Ritning med serveringsytor

Du behöver skicka in en ritning över lokalen. Vi ställer vissa krav på ritningen. Den ska vara:

 • Ritad på papper i format A4 eller A3
 • Skalenligt ritad
 • Visa hur restaurangen/uteserveringen kommer att se ut möblerad.
 • Visa antalet bord och antalet sittplatser vid borden.
 • Eventuell bardisk och/eller scen ska finnas med på ritningen.
 • Tydligt och detaljerat visa alla utrymningsvägar som finns i serveringslokalen.
 • Om restaurangen har flera plan ska separata ritningar göras för varje våning.
 • Använd gärna färg så att serveringsytan tydligt framgår, se exempel nedan:

 

Exempel serveringsyta
Exempel serveringsyta

Exempel serveringsyta

I vissa fall kan du behöva skicka in brandskyddsdokumentationen för lokalen.

Serveringstider

Normaltiden för serveringstillstånd är 11.00 - 01.00. Servering till kl 02.00 kan beviljas. Eventuell prövotid på ett år för servering till 02.00 kan vara aktuell i de fall det finns risk för störningar för närboende.

Intyg på utfört kunskapsprov

Skicka in intyg på utfört kunskapsprov eller boka tid för att skriva kunskapsprov hos Miljö- och hälsoskydd. Läs mer om kunskapsprov här. Öppnas i nytt fönster.

Registrering av livsmedelsanläggning

Verksamheten ska registreras som livsmedelsanläggning hos Miljö- och hälsoskydd. För vissa tillfälliga tillstånd ställs inte krav på registrerad livsmedelsanläggning.

Serveringsansvariga

Anmäl de personer som ska vara serveringsansvariga när tillståndshavaren inte är på plats. Läs mer om serveringsansvariga här. Öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades