Avgifter

Miljö- och hälsoskydd tar ut avgifter för handläggning av ansökningar och anmälningar samt för tillsyn av serveringstillstånd.

Ansöknings- och anmälningsavgifter

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd

allmänheten, slutna sällskap, catering till slutna sällskap 15 080 kronor

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd pausservering, provsmakning vid tillverkningsställe

11 600 kronor

Ansökan om stadigvarande cateringtillstånd avser tillståndshavare 3 480 kronor

Ansökan om stadigvarande provsmakningstillstånd avser tillståndshavare på tillverkningsställe

3 480 kronor

Ansökan stadigvarande utökat serveringstillstånd lokal, tid, dryck, verksamhetsinriktning etc.

5 800 kronor

Ansökan tillfälligt utökat serveringstillstånd lokal, tid, dryck, verksamhetsinriktning et cetera 3 480 kronor

Ansökan gemensam serveringsyta avser tillståndshavare 2 320 kronor per sökande

Ansökan tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten* avser sökande som inte är tillståndshavare

6 960 kronor

Ansökan tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten* avser tillståndshavare 5 800 kronor

Ansökan tillfälligt tillstånd till slutna sällskap* 2 320 kronor

Ansökan tillfälligt tillstånd för provsmakning* avser partihandlare 6 960 kronor

Ansökan tillfällig pausservering* 2 320 kronor

Anmälan mindre ändring av serveringstillstånd mindre ombyggnation eller verksamhetsförändring, upphörande med dryckesslag etc. 1 160 kronor

Anmälan kryddning av snaps avser tillståndshavare 1 160 kronor

Anmälan ändrade ägarförhållanden betydande ändring i ägandet, aktier eller bolagsandelar

6 960 kronor

Anmälan ändring av PBI ändring av en eller flera styrelseledamöter, firmatecknare, VD, operativ chef etc. 3 480 kronor

Godkännande av lokal för catering avser tillståndshavare om lokalen inte tidigare är godkänd av kommunen

1 160 kronor

* För tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap och allmänheten kan upp till tre på förhand bestämda tillfällen ansökas på samma gång (på samma blankett). Tillfällena för ansökan om tillfälligt tillstånd får inte ha längre mellanrum än fyra veckor avseende två tillfällen och sex veckor avseende tre tillfällen per ansökan. Är det längre mellanrum mellan tillfällena måste ny ansökan göras.

Tillsynsavgifter

Grundavgift serveringstid till 01.00 3 480 kronor

Grundavgift serveringstid till 02.00 5 800 kronor

Årsomsättning alkoholdrycker

0–25 000 kronor: endast grundavgift

25 001–100 000 kronor: 2 320 kronor

100 001–500 000 kronor: 3 480 kronor

500 001–1 000 000 kronor: 5 800 kronor

1 000 001–2 000 000 kronor: 9 280 kronor

2 000 001–5 000 000 kronor: 16 240 kronor

5 000 001–8 000 000 kronor: 22 040 kronor

8 000 001–12 000 000 kronor: 25 520 kronor

12 000 001–16 000 000 kronor: 27 840 kronor

mer än 16 000 000 kronor: 30 160 kronor

Tillsyn av tillfälliga tillstånd avser tillsynstillfälle 3 480 kronor

Övriga avgifter

Kunskapsprov per tillfälle 1 160 kronor

Påminnelse försenad restaurangrapport per påminnelse 1 160 kronor

Denna taxa gäller från och med 1 januari 2024.

Sidan publicerades