Riktlinjer för serveringstillstånd

Umeå kommun har antagit nya riktlinjer för serveringstillstånd den 30 oktober 2023. Riktlinjerna ska vara en lokal anpassning av regler för servering av alkohol i kommunen. Riktlinjerna ska öka förutsebarheten och likabehandling samt ge vägledning till beslutsfattare, handläggare och restauranginnehavare.

Bland annat berör riktlinjerna krav på lokalen, kök och matutbud, risk för störningar på grund av serveringsställets belägenhet eller av andra skäl, serveringstider, ordning och nykterhet, tillfälliga serveringstillstånd – längd och antal, uteserveringar, gemensamt serveringsutrymme, provsmakningstillstånd, cateringtillstånd samt villkor förenade med serveringstillstånd.

Sidan publicerades