Stäng

Måltidsservice

Måltidsservice har till uppgift att tillgodose förskola, skola och personer som vistas inom omsorgens boenden med måltider.

Måltiderna planeras enligt Livsmedelsverkets riktlinjer. Förutom lunch serveras frukost och mellanmål inom förskolan och i flera skolrestauranger.

Inom socialtjänsten serveras frukost, lunch, middag och mellanmål alla dagar under året. Måltidsservice producerar och levererar såväl varm som kyld mat till ett flertal enheter i kommunen.

Måltidsservice uppgift är att servera goda, hälsosamma och klimatsmarta måltider. Genom den offentliga måltiden bidrar vi till en god folkhälsa och en hållbar utveckling. Verksamheten har ett flertal uppsatta mål och en kvalitets­deklaration där det framgår vad gästen kan förvänta sig av måltiderna.

Fakta om måltidsservice

  • Cirka 500 000 måltider per månad
  • 10 produktionskök, 72 tillagningskök, 34 mottagningskök och ett antal serveringskök
  • Cirka 350 medarbetare
  • 2 områden; sydöst och nordväst
Sidan publicerades