Arbetsmarknadstorgen

Arbetsmarknadstorgen är en samverkansmodell som står för tidiga, samordnade och behovsanpassade insatser från olika kompetensområden och verksamheter.

Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Umeå kommuns socialtjänst och arbetsmarknads- och integrationsenhet, psykiatriska kliniken och primärvården i Region Västerbotten samlar sina insatser och resurser för att möta personer i behov av stöd utifrån ett helhetsperspektiv.

Samverkan är en framgångsfaktor

Idén liknar till stora delar Sveriges kommuner och regioners (SKR) vision om "En dörr in för arbetssökande", men i det här fallet handlar det om individer med särskilda behov och inte arbetssökande i stort.

Torgens verksamhet är möjlig genom det goda samverkansklimat som finns mellan myndigheter i Umeå.

Ungdomstorget

Ungdomstorget är en mötesplats för ungdomar där myndigheter och övriga aktörer i riktning mot arbete och utbildning verkar.

Unga människor drabbas särskilt hårt vid konjunkturnedgångar. Syftet med Ungdomstorget är att ge arbetssökande ungdomar 18–24 år, i vissa fall 16–29 år, en ingång i kontakt med myndigheterna. På ett enkelt sätt får ungdomar det stöd de behöver för att få ett arbete.

Vuxentorget

Vuxentorgets främsta uppdrag är att klargöra arbetsförutsättningar och arbetsförmåga för att därefter kunna stödja individen inför en eventuell anställning. Vuxentorgets målgrupp är personer, 25–64 år, som står långt från arbetsmarknaden.

Målsättningen är att ge ett fördjupade stöd som behövs för att få den första anställning eller komma tillbaka till arbetsmarknaden. Vägen dit kan se olika ut beroende på förutsättningar och förmågor, kanske är vägen via studier.

Sidan publicerades