Matchningskontoret

Matchningskontoret är en del av arbetsmarknad- och integrationsavdelningen. Vi arbetar för att främja individens väg till egen försörjning samt bidra till kompetensförsörjning på den lokala arbetsmarknaden. Vår målgrupp är individer som behöver stöttning att komma in på den reguljära arbetsmarknaden.

Stöd vid rekrytering

Umeå kommun och arbetsmarknads- och integrationsavdelningen kan hjälpa dig som arbetsgivare och individ att möjliggöra praktik, arbetsträning och anställning. Stödet kan bestå av matchning, förslag till arbetsanpassning, arbetsplatsanalys och kontinuerlig avstämning och uppföljning.

Stöd finns med hela vägen vid introduktion, praktik eller prövningstid samt gör regel­bundna uppföljningar. Att låta en individ pröva sin arbetsförmåga inom ramen för en ordnad praktik är en framgångsfaktor för (åter)inträde på arbetsmarknaden. Det kan vi hjälpa till med! Ta kontakt med Matchningskontoret om du önskar veta mer (se Kontakt nedan)

Handledareutbildning

Tar du emot deltagare från oss på Matchningskontoret (Arbetsmarknad och Integration) eller är intresserad av att ta emot en deltagare? Vi erbjuder alla som redan har eller som vill ta emot en deltagare från oss en handledarutbildning.

Utbildningen består av två fysiska träffar där vi kommer fokusera på:

  • handledarrollen
  • arbetskultur/arbetsmiljö
  • arbetslivets basala krav
  • lärande
  • inkluderande handledning

Utbildningstillfälle ett:

7 maj och 15 maj klockan 13:15-16:15
Träffarna sker i Matchningskontorets lokaler på Sveagagan 8.
Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är 30 april.

Länk till anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Utbildningstillfälle två:

15 oktober och 23 oktober klockan 13:15-16:15
Träffarna sker i Matchningskontorets lokaler på Sveagagan 8.
Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är 4 ktober.

Länkt till anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Språkombudsutbildning

Som språkombud har du ett särskilt ansvar för språkutveckling på din arbetsplats. Det kan både handla om att stödja dem som har ett annat modersmål än svenska och att hjälpa kollegor i frågor om vardaglig språkanvändning och kommunikation.

Matchningskontoret (Arbetsmarknad och integration) erbjuder utbildning för dig som är intresserad av att bli språkombud och arbetar i någon av kommunens verksamheter (förutom äldreomsorgen) eller i verksamheter inom till det privata näringslivet.

Utbildningen består av sju fysiska träffar á 4 timmar, tre webbutbildningar samt diskussionsuppgifter och arbetsuppgifter som är kopplade till din arbetsplats. Utbildningen pågår under cirka tre månaders tid.

Det här ingår i uppdraget som språkombud

  • Att ha ett särskilt ansvar för frågor om språkutveckling på arbetsplatsen
  • Att stötta kollegor i frågor som gäller språkutveckling
  • Att tillsammans med chefen arbeta för att öppna upp kring språk och kommunikation på arbetsplatsen
  • Att använda olika verktyg för att säkerställa att informationen uppfattas av alla medarbetare, till exempel kan det handla om att förenkla olika texter och skapa mallar

Utbildningstillfällen

28 och 29 januari 2025
18 och 19 februari 2025
11 och 12 februari 2025
1 april 2025
Alla tillfällen kl. 13.00-16.30

Länk till anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Begränsat antal platser. Sista anmälningsdag är 15 december 2024.
Läs mer om utbildningen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Jonas Öberg
090- 16 49 03
070-633 34 24
jonas.oberg@umea.se

Ann-Catrin Persson Wållberg
070-260 38 33
ann-catrin.persson@umea.se

Utbildningar

Maria Hall
090- 16 49 27
maria.hall@umea.se

Sidan publicerades