Avdelningar

Arbetsmarknad arbetar i nära samverkan med Arbetsförmedlingen, Försäkrings­kassan, Region Västerbotten, socialtjänst och kommunal vuxenutbildning, för att på bästa sätt ge alla deltagare goda förutsättningar för att nå egen försörjning. Deltagare som står långt från arbetsmarknaden prioriteras.

Enheten samordnar och genomför arbetsträning, praktik, rehabilitering, yrkes­utbildning, eller annan anpassad insats som kan erbjudas på någon av enhetens ungefär tolv yrkesinriktade avdelningar. Oavsett vilka individuella förutsättningar som deltagaren har, så utformas en insats i samråd där planering, samordning, uppföljning och utvärdering är förutsättningar för att kunna nå uppsatta mål.

Miljöarbetet

Verksamheten bedriver ett strategiskt miljöarbete där råvaror och energi tas till vara på ett så effektivt sätt som möjligt. Återbruk, återanvändning, minimal deponi och ett effektivt energinyttjande är ledord som genomsyrar hela verksamheten.

Sidan publicerades