Demontering

Avdelningen plockar isär material som sedan källsorteras utifrån ursprung. Sorteringen är viktig. Material skiljs åt och blandas inte ihop.

Det material som inte källsorteras, produktutvecklas eller ingår som reservdelar i butikens sortiment. Det kan vara allt från möbler till skrivmaskiner, leksaker och spel och så vidare. Efter en kontroll av funktionsduglighet, där vi även tittar på föremålets skick, kan vi även genom mindre reparationer återanvända objektet.

Kontakt

Thomas Sandström
arbetsledare
070-327 01 78
thomas.sandstrom@umea.se

Sidan publicerades