Lokalvård

Lokalvården betyder så mycket. Den skapar bra arbetsmiljö och ökar trivseln för all personal. Vår uppgift är skötsel och vård av de egna lokalerna. Vi sköter även lokalvård åt några av verksamheter. Arbetet sköts både manuellt och med maskiner.

En praktikplats här innebär erfarenhet inom lokalvård som exempelvis moppteknik, maskinkörning, samarbete, läsa städinstruktioner med mera.

Personalen kan genomgå en grundläggande lärlingsutbildning hos oss; Lärling lokalvård och service 400 poäng. Som bekräftelse på utbildningen får medarbetaren ett intyg och betyg, som speglar innehållet.

Sidan publicerades