SamSTART

Syftet med SamSTART är att Arbetsförmedlingen och skolan, med gemensamma insatser, ska öka möjligheterna för dig som har en funktionsnedsättning att få en bra övergång från skola till arbetsliv. 

Undrar du över vad som ska hända när du slutar skolan? Skulle det vara skönt att få extra stöd i ditt arbetssökande? Då har du möjlighet att träffa en arbetsförmedlare på din skola. 

Vi vänder oss till dig som går på gymnasiet och som har en dokumenterad funktionsnedsättning som till exempel adhd, dyslexi, fysisk-, intellektuell- eller psykisk funktionsnedsättning. 

Arbetsförmedlingen och Umeå kommun samarbetar i SamSTART för att hjälpa dig vidare när skolan slutar.

Kontakt

Arbetsförmedlingen eller:
Anna Eriksson
arbetsmarknadskonsulent
070-611 11 18
anna.eriksson@umea.se

Sidan publicerades