Samstart, övergång från skola till arbetsliv för dig med funktionsnedsättning

Syftet med "Samstart" är att Arbetsförmedlingen och skolan, med gemensamma insatser, ska öka möjligheterna för dig som har en funktionsnedsättning att få en bra övergång från skola till arbetsliv.

Undrar du över vad som ska hända när du slutar skolan? Skulle det vara skönt att få extra stöd i ditt arbetssökande? Då har du möjlighet att träffa en arbetsförmedlare på din skola. 

Vi vänder oss till dig som går på gymnasiet och som har en dokumenterad funktionsnedsättning som till exempel adhd, dyslexi, fysisk-, intellektuell- eller psykisk funktionsnedsättning. 

Arbetsförmedlingen och Umeå kommun samarbetar i "Samstart" för att hjälpa dig vidare när skolan slutar.

Sidan publicerades