Projektresultat Care – Prepare for work

Tidsperiod: December 2022 - September 2023
Målsättning:
80 deltagare
Resultat:
82 deltagare

Målsättning: Samtliga deltagare ska ha någon form av sysselsättning (studier/praktik/arbete) vid projektavslut.

Resultat: Antal deltagare i sysselsättning vid projektavslut: 69.
Kommentar: De 13 deltagare som inte befinner sig i sysselsättning har antingen lämnat Sverige, är pensionerade eller tar hand om sin familj på heltid. En av de 13 gör inte något av ovanstående.

Förväntade effekter: Deltagarna ska få förbättrad kunskap i det svenska språket, ökad kunskap om arbetsmarknaden, förbättrad hälsa samt öka sin sociala delaktighet. För att mäta resultatet har enkätundersökningar genomförts; en vid deltagandets början, en i mitten och en vid projektavslut.

Resultat: Enkätundersökningarna visar på en förbättrad kunskap i det svenska språket, att kunskapen om arbetsmarknaden har ökat, att deltagarna har gjort stegförflyttning mot förbättrad hälsa samt ökat sin sociala delaktighet.

Exempel:

  • Vid projektstart hade 4.8% av deltagarna ett CV och personligt brev. Vid projektavslut var den siffran 91.8%.
  • 19.4 % av deltagarna kände i början av deltagandet till flera arbetsplatser där hen kan söka arbete. Vid projektavslut var den siffran 85.7%.
  • I början av deltagandet visste 17.7% vad en förening är, jämfört med 81.6% vid projektavslut.
  • I början av deltagandet kände 19.4% till 1177, hälsocentralen, primärvårdsjouren och akutmottagningen. Vid avslut var den siffran 74.4%.

Kontakt

Är du arbetsgivare och intresserad av projektet?
Olivia Jonsson Ollander
projektledare
olivia.jonsson.ollander@umea.se

Kommer du från Ukraina och vill delta?
Nataliia Berglund Vorona
språkstödjare
nataliia.berglundvorona@umea.se

Sidan publicerades