Aktiverande styrning, steg 1

En styrmodell som säkerställer äldreomsorgens insatser och preventiva arbete. Modellen innefattar vision, strategier och övergripande mål för äldreomsorgförvaltningen.

Vad?

En styrmodell som säkerställer äldreomsorgens insatser och preventiva arbete har tagits fram. I projektet ingick framtagande av vision, strategier, och övergripande mål för äldreomsorgsförvaltningen samt färdigställande av det verksamhetsspecifika målarbetet och framtagande av ett årshjul för äldreomsorgen.

Varför?

För att säkra att vi gör rätt saker och följer upp rätt saker för att möta framtidens utmaningar på bästa sätt.

Hur?

Arbetet gjordes i projektform under perioden 2021-2022 med bred involvering i hela förvaltningen.

Mål: Förvaltningsövergripande vision, mål och strategier samt verksamhetsspecifika mål samt ett visuellt årshjul för äldreomsorgen.

Involverade verksamheter: Samtliga verksamheter inom äldreomsorgen.

Budget: Inom befintlig budgetram.

Start- och sluttid: 2021-2022

Strategier: Samarbeta, digitalisera

Se en kort film om äldreomsorgens vision och strategier:

Sidan publicerades