Tjänstedesign

Utifrån information från äldre invånare, ta fram, utveckla och testa idéer som hjälper äldre i Umeå kommun att leva ett självständigt liv.

Vad?

Utifrån information från äldre invånare, ta fram, utveckla och testa idéer som hjälper äldre i Umeå kommun att leva ett självständigt liv.

Varför?

Andelen äldre i Umeå kommun ökar och kommer att öka dramatiskt under de kommande tio åren. Umeå kommun behöver därför tänka nytt och erbjuda andra insatser än vad som erbjuds idag för att kunna bistå samtliga äldre som har behov av stöd i framtiden. För att kunna erbjuda rätt typ av tjänster i framtiden, initierades detta tjänstedesignprojekt i syfte att ta reda på vad äldre (över 65 år) i Umeå behöver för att leva ett självständigt liv.

Hur?

Projektet arbetar utifrån Innovationsguidens modell för tjänstedesign Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster., en process framtagen för att utveckla innovativa lösningar i offentlig sektor. Modellen består av sex steg -Ringa in, Undersöka, Fokusera, Ta fram idéer, Testa idéer och Förverkliga.

Under våren 2021 djupintervjuades seniorer utan insats från äldreomsorgen, seniorer med hemtjänst, seniorer på vård- och omsorgsboende samt deras anhöriga. Dessutom genomfördes två workshops på temat "Hur ser livet ut 2031?", deltagarna där var nyblivna pensionärer. Syftet var att få en bild av hur de tänker sig att deras liv ser ut om tio år utifrån självständighet och livskvalitet.

Utifrån de insikter som framkommit i intervjuer och workshops har ett antal aktiviteter redan införts för att inspirera och informera seniorer gällande ett självständigt och gott seniorliv.

Läs mer om aktiviteterna och prenumerera gärna på nyheter på Seniortorget Länk till annan webbplats.

Under andra halvan av projektet valdes utvecklingsområden ut som projektet sedan fokuserade på. Därefter togs idéer fram och testades av målgruppen för att tillsammans komma fram till de allra bästa förbättringsförslagen.

Mer information om projektet:

Slutrapport , 15.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Om tjänstedesignprocessen på Innovationsguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Rapport från workshops "Hur ser livet ut 2031?"  , 9.2 MB, öppnas i nytt fönster.(Hello Future)

Rapport Innovationslabb , 982.9 kB, öppnas i nytt fönster. (RISE)

Rapport Innovationssprint , 3.2 MB, öppnas i nytt fönster. (Hello Future)

Seniortorget

Mål: Initiativ som stödjer äldre i Umeå kommun att leva ett självständigt liv. De ska vara möjliga att implementera inom äldreomsorgen eller att äldreomsorgen fungerar som initiativtagare till interna eller externa aktörer som i sin tur kan implementera de nya idéerna. Fler äldre ska kunna leva ett så självständigt och gott liv som möjligt. På lång sikt procentuellt större andel äldre i ordinärt boende.

Involverade verksamheter: Samtliga verksamheter inom Äldreomsorgen, gator och parker, övergripande planering, näringsliv, samhällsbyggnad, Umeå Universitet och seniorer.

Budget: Stimulansmedel

Start- och sluttid: 210201-231231

Strategier: Samarbeta, förebygga, kompetensförsörja, digitalisera

Sidan publicerades