Fallförebyggande

För att kraftsamla kring att minska fall hos äldre behövs ett arbete med fokus på förebyggande insatser samt ett välfungerande samarbete mellan regioner, kommuner, intresseorganisationer och invånare.

Varför?

Ett fall är ofta grundorsak till behov av stöd och ökat beroende av andra. Det finns stora möjligheter att främja ett självständigt och gott liv genom att förebygga fall. Varje år faller och skadar sig var tredje person över 65 år och varannan över 80 år. Fall är en av de vanligaste orsakerna till att äldre personer skadar sig. Nästan tre gånger så många avlider till följd av fallolyckor som av olyckor i vägtrafiken. Fallskador kan få allvarliga konsekvenser för individen i form av för tidig död, lidande och försämrad livskvalité.

Hur?

Genom flera pågående samarbeten, studier och aktiviteter informerar och inspirerar vi varandra gällande att förebygga fall.

Läs mer i rapporten "Främja ett självständigt och gott liv genom att förebygga fall , 425.8 kB, öppnas i nytt fönster."

Mål: God och jämlik hälsa - Minska antalet äldre som drabbas av fallskador (minska antalet fallskador bland individer 80+ år med 10/1000 invånare).

Involverade verksamheter: Samtliga verksamheter inom Äldreomsorgen tillsammans med Region Västerbotten och Umeå Universitet.

Budget: Inom befintlig budgetram.

Start- och sluttid: 2022-06-01

Strategier: Samarbeta, förebygga

Sidan publicerades