Stjärnmärkt äldreomsorg

Genom utbildning ges medarbetarna kunskap och verktyg för att kunna utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats.

Vad?

Stjärnmärkt är en utbildningsmodell som bidrar med kunskaper och verktyg så att medarbetarna kan fortsätta utveckla det personcentrerade arbetet på sin arbetsplats. Utbildningsmodellen har tagits fram av Svenskt Demenscentrum.

Varför?

Syftet med Stjärnmärkt i Umeå kommun är att arbeta strategiskt och hållbart över tid för att förbättra grundläggande kunskaper om kognitiva sjukdomar bland medarbetarna. I Umeå kommun har beslut tagits att vård- och omsorgsboende, hemtjänst, hälso-och sjukvård, dagverksamhet och biståndshandläggare ska stjärnmärkas.

Hur?

Utbildningsmodellen omfattar fyra undervisningstillfällen med reflektionsträffar. När minst 80 procent av medarbetarna på en arbetsplats genomfört samtliga utbildningssteg blir arbetsplatsen Stjärnmärkt.

Utbildningen genomförs av en Stjärninstruktör som har utbildats av Svenskt Demenscentrum. För att genomföra Stjärnmärkt utbildningsmodell krävs tid och engagemang. Varje steg innehåller en reflektionsträff à 3 timmar samt hemuppgift. Arbetsplatsen erhåller då ett diplom med Stjärnmärkts symbol. Det är ett bevis för att medarbetarna har fått grundläggande kunskap om demenssjukdomar och verktyg för att arbeta personcentrerat, något som har högsta prioritet i Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Stjärnmärkningen gäller under ett år. För att förnya den ska enhetschefen visa att minst 80 procent av medarbetarna har genomgått de fyra utbildningsstegen och att de arbetar i enlighet med utbildningsmodellen.

Mål: Alla verksamheter inom äldreomsorgen i Umeå kommun ska vara stjärnmärkta och arbeta utifrån ett personcentrerat arbetssätt.

Involverade verksamheter: Svenskt Demenscentrum, SveDem och äldreomsorgensverksamheter.

Budget: Inom befintlig budgetram.

Start- och sluttid: Start våren 2023

Strategier: Samverka, förebygga, digitalisera, kompetensförsörja

Sidan publicerades