SFI-studenter på praktik

När den enskilde har behov av stöd och ansöker om biståndsinsatser får hen i första hand träffa en arbetsterapeut som gör en aktivitetsbedömning.

Vad?

En tanke kring hur vi kan hjälpa personer som är språksaga med språket samtidigt som äldreomsorgen ska ha nytta av det.

Varför?

Äldreomsorgen behöver rekrytera ett stort antal medarbetare varje år. Hur kan var och en av oss kan hjälpa till med det?Att fokusera på SFI-elever som går i skolan och introducera dem för äldreomsorgen är en idé. Där får vi en win-win, personer kommer till äldreomsorgen för att dels lära sig svenska och dels få inblick hur det är att jobba inom vården. Är det så att de inte är intresserade av jobbet så har de fått utveckla sitt språk under tiden de varit hos oss.

Hur?

Två dagar per vecka är personen på ett vård- ochomsorgsboende men deltar inte i omvårdnadsarbete. Man ska alltid tänka på att dessa personer är här för att lära sig språket. Två handledare handleder eleverna, gärna medarbetare som är språkombud. Det är också viktigt att inte ta emot mer än en elev åt gången.

I alla steg som man tar ska arbetsgruppen vara involverad, bolla alltid tankarna och idéer med medarbetarna först eftersom det är de som ska göra jobbet på avdelningen.

Mål: Målet är dels samhällsnytta, att flera personer behärskar svenska språket och kanske även blir framtida medarbetare inom äldreomsorgen.

Involverade verksamheter: Vård- och omsorgsboende

Budget: Inom befintlig budget

Start- och sluttid: 10-12 veckor, ju längre tid desto bättre

Strategier: Samarbeta, kompetensförsörja

Sidan publicerades