Kommunikationsavdelningen

Thomas Hansen
kommunikationsdirektör
070-881 42 05
thomas.hansen@umea.se

Bibbi Nilsson
kommunikationsstrateg
090-16 12 41
070-697 12 41
bibbi.nilsson@umea.se

Emma Fogelström
kommunikatör
090-16 12 93
076-141 78 75
emma.fogelstrom@umea.se

Håkan Göransson
kommunikatör
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se

Kristina Sjöholm
kommunikatör
föräldraledig

Mattias Mitz
presskommunikatör
090-16 30 41
070-495 51 34
mattias.mitz@umea.se

Robert Rösth
webbredaktör
090-16 12 62
070-530 92 62
robert.rosth@umea.se

Ulrika Björn
webmaster
090-16 12 47
070-336 12 47
ulrika.bjorn@umea.se