Kommunikationsavdelningen

Thomas Hansen
kommunikationsdirektör
070-881 42 05
thomas.hansen@umea.se

Bibbi Nilsson
kommunikationsstrateg
090-16 12 41
070-697 12 41
bibbi.nilsson@umea.se

Håkan Göransson
kommunikatör
090-16 12 46
070-248 16 12
hakan.goransson@umea.se

Ingela Hjulfors Berg
kommunikatör
070-314 59 26
ingela.hjulfors.berg@umea.se

Kristina Sjöholm
kommunikatör
föräldraledig

Mattias Mitz
presskommunikatör
090-16 30 41
070-495 51 34
mattias.mitz@umea.se

Mia Han
kommunikatör
090-16 62 71
070-611 07 66
mia.han@umea.se

Peter Lundgren
kommunikatör
090-16 41 28
070-555 27 71
peter.lundgren@umea.se

Robert Rösth
webbredaktör
090-16 12 62
070-530 92 62
robert.rosth@umea.se

Sofia Forssén
kommunikatör
090-16 62 74
070-655 19 44
sofia.forssen@umea.se

Ulrika Björn
webmaster
090-16 12 47
070-336 12 47
ulrika.bjorn@umea.se