Kommunen måste gå plus

En sedel stoppas ner i en spargris.

Varför måste kommunen gå med överskott?

Grundläggande för nästan all kommunal verksamhet är den så kallade självkostnadsprincipen. Principen innebär att kommuner och regioner inte får ta ut högre avgifter än vad tjänster och nyttigheter för medborgare motsvarar. Självkostnadsprincipen ska skydda medborgare från att kommunen tar ut överpriser för tjänster och nyttigheter som bara kommunen kan tillhandahålla. Kommunen har monopol på många verksamheter: Det är bara kommunen som kan eller ska bedriva vissa verksamheter, till exempel myndighetsutövning inom socialtjänst. ​

​Kommunallagen innehåller också det så kallade balanskravet: Kommunens budget ska upprättas så att intäkterna överskrider kostnaderna. Hur går det ihop?

Självkostnadsprincipen då?

Självkostnadsprincipen förbjuder inte överskott, den förbjuder att kommunen bedrivs med vinstsyfte. Balanskravet innebär att kommunen inte får gå med underskott. Intäkterna ska överstiga kostnaderna, det vill säga kommunen måste gå med överskott.

Räcker det inte om kommunen gör ett överskott med en krona för att uppfylla balanskravet?
Nej, det räcker inte av två skäl:

  1. Kommunen måste planera för ett överskott på minst 2 procent för att ha en buffert för oplanerade och oförutsedda händelser. Vi vet inte vad som kommer att hända under kommande år. Intäkterna kanske krymper oväntat, en skola kanske brinner ner, antalet personer som har behov av försörjningsstöd ökar och så vidare.
  2. Kommunens måste ha ett överskott för att ersätta gamla förskolor, skolor och äldreboenden med nya. Saker och ting kostar mer och mer. En skola som kommunen byggde för 50 år sedan kostar i dag mycket mer att bygga, och om vi vill bygga en modernare skola än för 50 år sedan så kostar den ännu mer. Utan överskott kan vi bara bygga en lika dyr skola som den ursprungliga.

Om vi inte har ett överskott måste vi låna. När vi lånar fortsätter låneskulden att öka och det ger sämre välfärd på sikt.

Sidan publicerades