Om budgeten inte håller

Dekorrundel med text "Balans- och återställningskrav!"

Vad händer om kommunen redovisar underskott?

Det är viktigt att kommunen har en ekonomi i balans. Om kommunen får underskott ger det konsekvenser:

  • Kommunen måste enligt kommunallagen lägga en budget där intäkter överstiger kostnader.
  • Om underskott ändå uppstår ska det negativa resultatet återställas senast inom tre år.

Ett underskott svider dubbelt upp:

  • Kommunen måste minska kostnaderna.
  • Pengar som kan fördelas till verksamheterna minskar.

Underskott år 1 innebär dubbelt effektiviseringskrav inom 3 år.

Överskott är nödvändigt

Illustration av överskott med färgade rutor

Om kommunens kostnader är mindre än kommunens intäkter gör kommunen ett överskott.

Om kommunen gör överskott kan pengarna användas till att finansiera kommunens investeringar, så att kommunen slipper låna.

Illustration av överskott med färgade rutor

Om kommunens kostnader är större än kommunens intäkter gör kommunen ett underskott.

Om kommunen gör underskott måste kommunen återställa (betala tillbaka) underskottet senast inom tre år.

Underskott får konsekvenser

År två blir effekten dubbel, det vill säga först måste kommunen effektivisera/minska kostnadsnivån och sedan effektivisera ytterligare för att redovisa ett överskott för att återställa det redovisade underskottet år 1.

Om kommunen även år 2 redovisar underskott ökar återställningskravet med ytterligare 10 miljoner kronor.
År 3 kan kommunen dela ut 70 miljoner kronor till verksamheterna.

Diagram med färgade rutor som visar konsekvenser om kommunen gör underskott.Förstora bilden

Klicka på bilden och öppna en större bild.

Vad händer om nämnden inte håller budget?

Enligt kommunens ekonomistyrregler och är beslutade av kommunfullmäktige och påminner om kommunallagens balanskrav:

  • Nämnderna har ett så kallat ”fiktivt eget kapital”, det vill säga ackumulerat överskott/underskott över tid.
  • En nämnd får inte ha negativt fiktivt eget kapital. Underskott i det fiktiva egna kapitalet ska återställas nästkommande år. Vid särskilda skäl kan kommunstyrelsen bevilja två år för återställning.
Sidan publicerades