Förtäring av alkohol

Spritdrycker, vin, starköl samt öl klass II får inte förtäras inom vissa områden i centrala Umeå samt Holmsund och Sävar. Här finns kartor över områdena och längre ner på sidan beskrivningar av dem.

Centrala Umeå

Förbudet gäller inom området i centrala Umeå som avgränsas av Järnvägsallén i norr, Umeälven i söder, Västra Esplanaden i väster och Östra Kyrkogatan i öster.

Förbudet gäller också längs Strandpromenaden med grönområden från Tvärån till Brogatan; grönområdena från Brogatan mellan Storgatan och älven fram till Västra Esplanaden, grönområdena från Kyrkbron mellan Storgatan och älven fram till och med Öbackaparken.

Förbudet gäller också Bölesholmarna, Ålidhems centrum och området kring Ersboda folkets hus.

Holmsund

Förbudet gäller inom området i centrala Holmsund som avgränsas av Svedbergsvägen i norr, Järnvägsgatan i väster och Sågverksgatan i öster.

Förbudet gäller också området vid Storsjön och Storsjöskolan som avgränsas av Solbackavägen i norr, Frejavägen i söder, Eriksdalsvägen i väster och Bräntevägen i öster.

Sävar

Förbudet gäller inom området i Sävar som avgränsas av Generalsvägen i norr och Europaväg 4 i söder och innefattar grönområden på båda sidor om Sävarån samt området mot Drottningvägen.

Förbudet gäller även området vid busstationen i korsningen Generalsvägen–Majorsvägen samt området vid bank, postkontor med mera efter Majorsvägen–Generalsvägen.

Sidan publicerades