Hundar

Du som har hund har skyldighet att följa vissa regler. Undantagen är ledarhund för synskadad person, räddningshund eller polishund i tjänst.

Hundar ska hållas kopplade

  • inom centrumfyrkanten i Umeå
  • på allmän badplats och i särskilt iordningställda skidbackar, slalombackar, kälkbackar, skidspår och motionsslingor
  • under tiden 1 maj till och med 15 september i park eller vid plantering.

Övriga regler

  • Löpande tikar ska hållas kopplade i hela kommunen. Det är inte nödvändigt i inhägnade områden.
  • Hundar som inte är kopplade ska ha halsband på sig med ägarens namn, adress och telefonnummer.
  • Hundar får inte vistas på begravningsplatser, lekplatser, gallerior och innetorg.
  • Plocka upp avföring efter hundar på badplatser, trottoarer, gång- och cykelvägar, i anlagda parker och på grönytor – ytor där regelbunden gräsklippning sker.

Tillsyn regleras i lag

Tillsyn av hundar regleras i lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter och i jaktlagen och jaktförordningen. Under tiden 1 mars–20 augusti ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att springa lösa i marker där det finns vilt. Under den övriga tiden av året ska hundar hållas under sådan tillsyn att de hindras från att driva eller förfölja vilt, när de inte används vid jakt. I förordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd (1998:899) står det att husdjur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenhet för människor inte uppstår.

Sidan publicerades