Lär dig mer om kommunsammanslagningen

Rolf Hugoson, lektor i statsvetenskap vid Umeå universitet, berättar om kommunsammanslagningen som skedde 1974 när Sävar, Holmsund, Obbola, Hörnefors och Holmön slogs samman med Umeå kommun. Rolf Hugoson har författat boken Umeå stads historia 1950-2010, där han bland annat beskriver kommunsammanslagningen.

Sammanslagningen 1974 var en del av en nationell strategi för att stärka kommunernas kapacitet att planera och agera effektivt. Förändringen hade sin bakgrund i tidigare sammanslagningar. Redan 1965 hade Umeå stad och Umeå landskommun gått samman, vilket inkluderade områden som Teg, Backen och omgivande landsbygd. Beslutet om den stora kommunsammanslagningen 1974 kom efter att regeringen och riksdagen hade fastställt behovet av att ytterligare förstärka kommunerna genom att slå samman mindre enheter till större och mer effektiva kommunblock.

I Umeåområdet hade det redan på 1960-talet funnits ett starkt stöd för frivilliga kommunsammanslagningar. Propositionen om frivilliga sammanslagningar lämnades till riksdagen hösten 1961, och Länsstyrelsen fattade de formella besluten 1963. Även om den första sammanslagningen 1965 var frivillig, blev senare sammanslagningar mer tvingande för att säkerställa en mer jämn utveckling över hela landet.

Efter sammanslagningen blev de gamla kommunalhusen i Sävar, Holmsund och Hörnefors kommundelskontor. Dessa kontor ansvarade bland annat för lokal information samt sociala och tekniska frågor, vilket bidrog till att förenkla övergången och säkerställa att lokala behov fortsatt beaktades. Kommundelsnämnderna som fanns kvar efter sammanslagningen avskaffades 2013.

Kommunsammanslagningen 1974 upphävde i stort sett den juridiska skillnaden mellan stad och landsbygd i Sverige, vilket skapade en mer enhetlig förvaltning. Trots vissa politiska meningsskiljaktigheter under åren har den enade kommunen kunnat utvecklas och anpassa sig till nya utmaningar och möjligheter. År 1981 fanns det en rörelse för att separera Holmsund och Obbola från Umeå kommun, men detta avslogs av både Umeå kommunfullmäktige och den lokala kommundelsnämnden.

Genom denna sammanslagning har Umeå kommun kunnat skapa en starkare och mer sammanhållen enhet, vilket har varit avgörande för den långsiktiga utvecklingen av regionen. Norra Sverige utvecklas och Umeå behöver växa för att det ska hända. Vi ser nu tillbaka på 50 år av gemensam utveckling och förbereder oss för framtidens utmaningar med en stark grund byggd på samarbete och integration.

Källa: Umeå stads historia: 1950-2010, Rolf Hugoson

Sidan publicerades