Bygglov

Bygglov ansvarar bland annat för bygglov, tillsyn, förhandsbesked, rivningslov, marklov, påföljder och ingripanden enligt plan- och bygglagen, men även strandskyddsdispenser enligt miljöbalken. Bygglov ansvarar även för bostadsanpssningsbidrag.

Verksamheten leds politiskt av byggnadsnämnden.

Kontakt

Plan och bygg, kundtjänst
090-16 13 61
bygglov@umea.se

Sidan publicerades