Lantmäteri

Vi ansvarar för kommunens grundläggande landskapsinformation och fastighetsdata, GIS/GIT. Vi är också kommunal lantmäterimyndighet (KLM) i Umeå kommun. Vi utför även olika tekniska arbeten som service till byggnadsnämnden. Vi svarar även för en omfattande fastighetsrättslig service åt såväl andra förvaltningar som till allmänheten.

Lantmäteri ansvarar för

 • grundläggande geografisk information inom kommunen
 • namn och adressättning inklusive lägenhetsregister
 • framställning av kartprodukter
 • samordning, support, analyser och produkter avseende GIS inom kommunen
 • registrering och arkivhållning avseende byggnads-, lägenhets- och adressregister samt flygfoton
 • fastighetsbildning inom kommunens fastighetsbildningsområde
 • fastighetsrättslig service och rådgivning
 • fastighetsrättsliga uppdrag
 • mätningstekniska arbeten och uppdrag
 • arkiv och ajourhållning av fastighetsregister och registerkarta
 • upprättande av grundkartor och fastighetsförteckningar
 • kommunens stomnät i plan och höjd.

Verksamheten leds politiskt av byggnadsnämnden.

Kontakt

Lantmäteri

frågor om adresser, lägenhetsregister, kartor, kartfiler, mätning, husutsättning, tomtkarta
090-16 13 00 (expedition)
lantmateri@umea.se

Lantmäterimyndigheten

frågor om förrättningar, fastighetsgränser, avstyckningar, fastighetsreglering, gemensamhetsanläggningar, servitut
090-16 13 28 (expedition)
lantmaterimyndigheten@umea.se

Besöksadress:
Stadshuset, våning 2
Skolgatan 31 A

Besökstider: Vardagar klockan 08.00–12.00 och 13.00–17.00

Sidan publicerades