Arbetsmarknad

Enheten ansvarar för arbets- och praktikplatser för ungdomar och att rekrytera vuxna långtidsarbetslösa, flyktingar samt personer med fysiska och psykiska funktionshinder.

Vi ansvarar även för kommunala sommarjobb för gymnasie­ungdomar.

Personer som står långt från arbetsmarknaden prioriteras och allt arbete sker i nära samverkan med Arbetsförmedling, Försäkringskassan, socialtjänsten, Region Västerbotten och den kommunala vuxenutbildningen. Verksamheten finansieras av både kommunala och statliga medel.

Arbetsförmedlingen har mer information om arbetsmarknadspolitiska program Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan publicerades