Motioner 2021

Motioner till kommunfullmäktige 2021

Nummer

Datum         

Förslagsställare

Motion

Beslut

28/2021

2021-09-02

Anna-Karin Sjölander,

Sara Häggström (C)

Mentorskap för nyanställda av seniora medarbetare i Umeå kommun , 193.5 kB, öppnas i nytt fönster.


27/2021

2021-09-02

Anna-Karin Sjölander,

Maja Westling (C)


Årskort i kollektivtrafiken för kommunanställda , 182.1 kB, öppnas i nytt fönster.


26/2021

2021-08-31

Anders Norqvist,

Marianne Normark (L)

Inför fluorsköljning i skolan , 20.8 kB, öppnas i nytt fönster.


25/2021

2021-08-24

Johan Stål,

Lasse Jacobson,

Gudrun Nordborg,

Bore Sköld (V)

Stärk insynen och demokratin - publicera möteshandlingar på kommunens hemsida , 97.5 kB, öppnas i nytt fönster.


24/2021

2021-08-17

Nasteho Osman Lander (V)

Skydda våra medarbetare från effekten av Covid-19 , 87.8 kB, öppnas i nytt fönster.


23/2021

2021-06-21

Lasse Jacobsson,

Ellen Ström,

Bore Sköld (V)

Umeåförslaget , 86.5 kB, öppnas i nytt fönster.


22/2021

2021-06-18

Veronica Kerr,

Birgitta Nordvall (KD)

Inför ett etiskt råd samt utbildning för omsorgspersonal om våld i nära relation , 120.6 kB, öppnas i nytt fönster.


21/2021

2021-06-15

Anders Norqvist (L)

Inrätta förskoleklass för grundsärskolan , 20.7 kB.


20/2021

2021-06-07

Petter Nilsson (SD)

Klassisk arkitektur i Umeå , 128.5 kB, öppnas i nytt fönster.


19/2021

2021-06-01

Petter Nilsson,

Maria Nilsson (SD)

Sälj kommunens semester­lägenheter i Hemavan , 130.9 kB, öppnas i nytt fönster.


18/2021

2021-05-28

Gudrun Nordborg (V)

Gratis mensskydd till unga , 35.3 kB, öppnas i nytt fönster.


17/2021

2021-05-27

Gudrun Nordborg,

Bore Sköld (V)

Inför kommunal hyresgaranti , 83.6 kB, öppnas i nytt fönster.


16/2021

2021-05-21

Maria Nilsson (SD)

Förbjud separata badtider i skolan och motverka kvinnoförtryck på kommunala badhus , 119 kB, öppnas i nytt fönster.


15/2021

2021-05-13

Björn Kjellsson (L)

Åtgärder mot antisemitismen i Umeås skolor , 263.4 kB, öppnas i nytt fönster.


14/2021

2021-05-12

Maria Nilsson,

Lars-Arne Ivert,

Petter Nilsson (SD)

Motorgård till bilburna ungdomar , 114.1 kB.


13/2021

2021-05-06

Ellen Ström (V)

Genomlysning av kvinnors villkor i politiken , 39.4 kB, öppnas i nytt fönster.


12/2021

2021-04-27

Bore Sköld,

Ellen Ström,

Jan-Olov Carlsson,

Åsa Bäckström (V)

Se över omställningsstödet för politiker , 95.3 kB, öppnas i nytt fönster.


11/2021

2021-04-14

Maria Nilsson,

Petter Nilsson (SD)

Utmana bosättningslagen, minska antalet migranter , 161.8 kB, öppnas i nytt fönster.


10/2021

2021-04-14

Maria Nilsson (SD)

Inför insynsplatser i styrelser och nämnder , 151.2 kB, öppnas i nytt fönster.


9/2021

2021-04-08

Lennart Arvidsson, Rebecca Sellstedt (V)

Inför en personalpolitisk fond , 84.3 kB, öppnas i nytt fönster.


8/2021

2021-03-29

Bore Sköld,

Nasteho Osman Lander (V)

En kommun som bygger för framtiden , 43.7 kB, öppnas i nytt fönster.


7/2021

2021-03-18

Mattias Larsson,

Robert Axebro,

Maja Westling (C)

Begränsad digital mötestid för kommunanställda , 64 kB, öppnas i nytt fönster.


6/2021

2021-03-17

Maja Westling (C)

Pensionssamtal för nyanställda , 61 kB, öppnas i nytt fönster.


5/2021

2021-03-04

Åsa Bäckström,

Lennart Arvidsson,

Rebecca Sellstedt (V)

Inför avgiftsfria arbetsskor i den kommunala hemtjänsten , 86.1 kB, öppnas i nytt fönster.


4/2021

2021-02-15

Åsa Bäckström,

Rebecca Sellstedt (V)

Valfrihet för äldreomsorgens personal – frivilliga delade turer! , 85.5 kB, öppnas i nytt fönster.


3/2021

2021-02-04

Ulrika Edman,

Lasse Jacobson (V)

Självkostnadsprincip vid kommunal markförsäljning , 161.6 kB, öppnas i nytt fönster.


2/2021

2021-02-04

Ulrika Edman,

Åsa Bäckström,

Susanne Yttergren (V)

Resurscentrum för genus och jämställdhet , 170 kB, öppnas i nytt fönster.


1/2021

2021-01-28

Lars-Arne Ivert,

Maria Nilsson,

Petter Nilsson (SD)

Lägg ner Kvinnohistoriskt museum , 99.6 kB.Sidan publicerades