Motioner 2021

Motioner till kommunfullmäktige 2021

Nummer

Datum         

Förslagsställare

Motion

Beslut

14/2021

2021-05-12

Maria Nilsson,

Lars-Arne Ivert,

Petter Nilsson (SD)

Motorgård till bilburna ungdomar


13/2021

2021-05-06

Ellen Ström (V)

Genomlysning av kvinnors villkor i politiken


12/2021

2021-04-27

Bore Sköld,

Ellen Ström,

Jan-Olov Carlsson

Åsa Bäckström (V)

Se över omställningsstödet för politiker


11/2021

2021-04-14

Maria Nilsson,

Petter Nilsson (SD)

Utmana bosättningslagen, minska antalet migranter


10/2021

2021-04-14

Maria Nilsson (SD)

Inför insynsplatser i styrelser och nämnder


9/2021

2021-04-08

Lennart Arvidsson, Rebecca Sellstedt (V)

Inför en personalpolitisk fond


8/2021

2021-03-29

Bore Sköld,

Nasteho Osman Lander (V)

En kommun som bygger för framtiden


7/2021

2021-03-18

Mattias Larsson,

Robert Axebro,

Maja Westling (C)

Begränsad digital mötestid för kommunanställda


6/2021

2021-03-17

Maja Westling (C)

Pensionssamtal för nyanställda


5/2021

2021-03-04

Åsa Bäckström,

Lennart Arvidsson,

Rebecca Sellstedt (V)

Inför avgiftsfria arbetsskor i den kommunala hemtjänsten


4/2021

2021-02-15

Åsa Bäckström,

Rebecca Sellstedt (V)

Valfrihet för äldreomsorgens personal – frivilliga delade turer!


3/2021

2021-02-04

Ulrika Edman,

Lasse Jacobson (V)

Självkostnadsprincip vid kommunal markförsäljning


2/2021

2021-02-04

Ulrika Edman,

Åsa Bäckström,

Susanne Yttergren (V)

Resurscentrum för genus och jämställdhet


1/2021

2021-01-28

Lars-Arne Ivert,

Maria Nilsson,

Petter Nilsson (SD)

Lägg ner Kvinnohistoriskt museumSidan publicerades