Händer vid ett datatangentbord

Det demokratiska samtalet för Umeå och världen framåt. Diskussion och debatt kan ske i många olika former, men hat och hot hör inte dit, inte på nätet heller.

Värna den öppna, konstruktiva debatten

I Umeå har vi alltid diskuterat, vänt och vridit på argumenten, som en viktig del i den demokratiska processen. Sverige har precis firat 100 år av demokrati och att vi dessutom i år har gjort våra röster hörda i ett val lyfter betydelsen av samtalen, debatten och diskussionerna. Ibland måste debatten vara tuff, men den får aldrig bli så hård och illasinnad att människor hotas och att röster tystnar.

Vi lever i en tid med ett allt hårdare debattklimat. Det är inte minst något som syns i mediabruset. Senast vi såg detta i Umeå kommun var vid Lucia då en nyhetsartikel med väsentliga faktafel fick fäste, spred sig som en löpeld bland sina läsare och även till andra medier. Under de följande dagarna blev luciafirandet vid Mariehemsskolan i Umeå en rikshändelse. Det publicerades drygt 60 artiklar, radio- och TV-inslag, och det blev även omfattande diskussioner i sociala medier. Där skruvades tonläget upp allt eftersom och till slut riktades även hot direkt mot skolan och skolans personal, vilket krävde åtgärder från olika delar av kommunen och även polis.

Hot och hat mot skolan är självklart helt oacceptabelt. Skolan ska vara en trygg plats, en plats för lärande, skapande och lek. En plats där vi bygger vår gemensamma framtid. Oavsett vilka åsikter vi har, vilka ideologiska ställningstaganden vi gör, eller vilken religiös tillhörighet vi har, ska våra barn inte behöva möta poliser i skolmiljön. Våra anställda ska aldrig behöva känna sig otrygga på sina arbetsplatser.

Dessvärre är det inte bara skolan som drabbas av ett hårdnande debattklimat. Under året har socialtjänsten i hela Sverige, även i Umeå, blivit utsatt för en desinformationskampanj. Felaktiga faktauppgifter har fått fäste, skapat oro och till slut resulterat i hot mot verksamhet och anställda. Vi ser också hårdnande attityder mot andra yrkesgrupper.

Digitaliseringen är positiv på väldigt många sätt. Den har vitaliserat demokratin och gjort det enklare att ta del av och sprida information, men dessvärre har även förekomsten av hat och hot blivit mer vanligt. Genom att fördjupa motsättningar mellan olika grupper och skada den mellanmänskliga tilliten riskerar näthatet att störa det demokratiska samtalet.

I politiken är debatten en glädje. Med politiken som plattform får vi möjlighet att bryta åsikter, ideologiska argument mot varandra. Debatten är ofta tuff och det ska den vara för att vi ska uppnå bästa möjliga resultat, för att våra gemensamma skattemedel ska användas på bästa möjliga sätt.

När det uppstår tydliga skiljelinjer och en jämnvikt mellan uppfattningar är ofta pragmatism och kompromisser, ett givande och tagande, vägen framåt. Men det medför också att alla inte kommer att bli nöjda. Enskilda individer och grupper av människor kommer inte alltid få sin vilja fram. Det är en del av demokratin, något vi alla måste acceptera och även lära oss att leva med.

I fallet med luciafirandet har debatten genomsyrats av både tradition och religion. Till det kommer skolans uppdrag och ansvar mot sina elever. Även om debatten är komplicerad så måste den föras och alla åsikter måste få höras. Hot får däremot aldrig normaliseras.

Nu när vi har avslutat år 2022 är det tydligt att den situation med fokus på pandemi som vi har levt med nu kompletteras med frågor om inflation, elpriser och räntor. Säkerhetsläget i vår omvärld har hårdnat betydligt och vi möts dagligen av bilder från en del av Europa som står i brand. I det här läget kan vi bara konstatera att dialogen mellan människor är viktigare än någonsin.

Samtidigt som Umeå är den bästa av platser i Sverige och världen så vet vi att demokratin är skör. Vi politiker bär ett stort ansvar att vårda den, men även du som medborgare. En mångfald av uppfattningar och åsikter är själva förutsättningen för samhällsutveckling och en hörnsten i en levande demokrati. Den öppna, konstruktiva debatt som tillhör kärnan i ett sunt samhälle är något vi måste värna tillsammans.

Det finns en hel skala av begrepp för att beskriva det som sker när vi bryter åsikter mot varandra. Men oavsett om vi benämner det som ett tillitsfullt offentligt samtal, en debatt, eller diskussion, så är det oerhört betydelsefullt att det sker med respekt, att röster inte tystnar. För det är det demokratiska samtalet som för Umeå och världen framåt.

Marie-Louise Rönnmark (S)
kommunfullmäktiges ordförande
Umeå kommun

Sidan publicerades